5 tips for å unngå tap på fordringer

En enkel fempunktsplan kan implementeres for å ivareta dine interesser og unngå tap på fordringer i fremtiden.

En enkel fempunktsplan kan implementeres for å ivareta dine interesser og unngå tap på fordringer i fremtiden.

 1. Kredittpolicy
  Kredittsjekk dine kunder hvis kredittbeløpet er av betydning. En kredittsjekk koster lite i forhold til potensielt tap. Lag en enkel kredittpolicy hvor du setter et maksimalt beløp du kan gi kunden i kreditt.
 2. Daglig oppfølging
  Det er viktig å innarbeide faste rutiner i løpet av dagen hvor man gjennomgår utestående fordringer, sender ut purringer, og eventuelt følger opp med en hyggelig påminnelse via telefon, SMS eller e-post i tillegg. Alternativet kan være å sende over forfalte faktura til inkassoselskapet for profesjonell og individuell oppfølging.
 3. Tett prosess med purregebyrer og renter
  Ved å praktisere en tett oppfølging med purring og inkassovarsel kan du legge på purregebyr p.t. NOK 64,- per purring (forutsatt utsendt minimum 14 dager etter forfall på faktura). Legg på renter fra forfallsdato (p.t. 9,5%) og purregebyr. Send alltid over forfalte purringer eller inkassovarsel umiddelbart til inkassoselskapet for videre oppfølging.
 4. Ikke selg mer ved for mye utestående
  I første punkt nevnte vi kredittpolicy. Dette er grunnlaget for om du kan gi ytterligere kreditt til kunden selv om de allerede har mye utestående som ikke er betalt. Hvis kunden har pådratt seg mye utestående er det viktig å inngå en bindende betalingsavtale eller be om á konto betaling.
 5. Effektiv klagehåndtering
  Ta klager og innvendinger på faktura på alvor. Bli enig med kunden straks, og ikke la dette dra ut i tid. Det er bedre med en løsning hvor kunden betaler mindre enn at man bruker tid på en langvarig prosess uten løsning. Husk at en inkassosak som er omtvistet ikke kan prosesseres videre uten at eventuell forliksklage må skrives og kostnader belastes.

Ønsker du å vite mer? Les mer på våre hjemmesider.

 

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!