Gå til hovedsiden

5 tips til opplæring av ansatte

Kompetansen til dine medarbeidere er kommunens viktigste ressurs. For å sikre høy kvalitet på tjenestene må ledere sørge for at de ansatte holder seg oppdatert og tilegner seg ny kunnskap.

Opplæring
526124336

– Opplæring av de ansatte er en rett og en plikt som varer hele arbeidsforholdet, og det er i arbeidsgivers interesse at medarbeidere har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene de blir satt til, sier juridisk rådgiver Kari-Anne Andersen, som er faglig koordinator i Visma Smartskill.

– Å pålegge nødvendig opplæring i arbeidstidene er innenfor arbeidsgivers styringsrett, forklarer hun.

Hun forteller at kommunen som arbeidsgiver må stille seg følgende spørsmål:

  • Hvordan kan kommunen best mulig ivareta rett og plikt til opplæring?
  • Hvor mye og hvor ofte skal opplæring gis?
  • Hvilke områder må prioriteres?

Her følger 5 tips til opplæring av ansatte:

1. Kartlegg kompetanse og behov for opplæring

Virksomheten må tilby forsvarlige tjenester (helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1) og ha oversikt over kompetansen som er tilgjengelig (forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten § 6f). Dette innebærer at kompetansen først må kartlegges, og resultatet vil vise hvor det er behov for opplæring av ansatte.

2. Lag et systematisk opplegg, benytt årshjul eller opplæringsplaner

KompetanseplanHa for eksempel kvartalsvise fokusområder basert på hva de ansatte trenger av opplæring. Hvilke områder viser risikoanalyser at det er fare for svikt? Hvilke områder har tilsynsmyndighetene fokus på? Godt planlagt opplæring av ansatte er ofte en forutsetning for å få gjennomført kompetanseheving. Lag konkrete planer og vær tydelig på hva som er forventet.

Visma har utarbeidet en guide på hvordan lage en god kompetanseplan, denne kan være til hjelp i arbeidet.

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

3. Motiver de ansatte

Kompetanse gir trygghet, og trygghet gir trivsel. Vær klar over at du som leder kan pålegge de ansatte nødvendig opplæring innenfor arbeidsmiljølovens rammer. De ansatte har plikt til å følge lovverket og å gi forsvarlige tjenester (helsepersonelloven § 4). Det innebærer at de må tilegne seg den kunnskap som er nødvendig i stillingen.

4. Del erfaringer og benytt intern kompetanse til opplæring der det er mulig

Erfaringsutveksling gir matnyttig kompetanse. Da kan konkrete hendelser benyttes til å finne gode løsninger. Arbeidsgiver bør skape rom for deling av erfaringer og sette av tid til fellesdiskusjoner. Opplæring av ansatte i fellesskap kan legge grunnlag for felles fokus og gode refleksjoner. Det er hensiktsmessig å forberede diskusjonen i forkant for å få mest mulig ut av det, benytt gjerne refleksjonsmateriell.

5. Finn leverandører som kan tilby opplæring på stedet – det sparer tid og penger og flere har mulighet til å delta

E-læringskurs gir fleksibilitet i opplæringen. De ansatte kan ta kurs når det best passer, og arbeidsgiver kan enkelt legge til rette. E-læringskurs har ofte mulighet for at de ansatte kan teste kunnskapen, på den måten kan hver og en sikre seg at de har forstått.

Veilederen tilbyr e-læringskurs med opplæring på sentrale juridiske områder. Den enkelte ansatt får kursbevis ved bestått test, leder får rapport på kompetansehevingen. Slike kurs er også ideelle for refleksjon i fellesskap.

Prøv Veilederen nå – kompliserte regler, enkelt forklart

Veilederen hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder nærmere 50 e-læringskurs på sentrale juridiske temaer, som for eksempel taushetsplikt, brukermedvirkning, hverdagsrehabilitering, journalføring, tvang, ansvar ved utdeling av medisiner, forsvarlighetskravet m.m.

Prøv Veilederen gratis i dag

 

Mest populære