Gå til hovedsiden

300 bilag blir til 600 bilag

Blant endringene i Bokføringsforskriften som trer i kraft fra 1. januar 2014, er et utvidet antall bilag for bokføringspliktige med få transaksjoner. En annen endring er at det blir tillatt å tilbakedatere  fakturaer – innen en viss frist. Årlig ajourføring av regnskapet Fram til og med 2012 kan du ha årlig ajourføring av regnskapet hvis […]

Blant endringene i Bokføringsforskriften som trer i kraft fra 1. januar 2014, er et utvidet antall bilag for bokføringspliktige med få transaksjoner. En annen endring er at det blir tillatt å tilbakedatere  fakturaer – innen en viss frist.

Årlig ajourføring av regnskapet

Fram til og med 2012 kan du ha årlig ajourføring av regnskapet hvis du har færre enn 300 bilag i året. Fra nyttår er grensen satt på 600 bilag.

Og hva betyr dette for deg?

Det betyr at du ikke er pliktig til å ajourføre regnskapet mer enn en gang på nyåret (eller innen fristen for pliktig regnskapsrapportering). Dette gjelder hvis du ikke er momspliktig, eller er momspliktig og har søkt om årlig momsoppgjør. Dette kan du søke om hvis din momspliktige omsetning er under 1 million kroner per år. Dermed gjelder det mange enkeltpersonforetak, men ikke så mange aksjeselskap.

Ta vare på bilagene dine

Dette «tilbudet» kan høres forlokkende ut, men for at det skal fungere for deg, er det viktig at du tar like godt vare på og holder orden på bilagene som tidligere. Bilagene er fortsatt verdipapirer, som må være med i regnskapet for at du skal få fradrag for kostnadene.

Om du ikke bokfører bilagene eller sender dem til regnskapsfører månedlig eller annenhver måned som tidligere, anbefaler vi at du samler dem i for eksempel tomånedersmapper.

NB! Sørg for at du selv ajourfører mappene med jevne mellomrom. Oppgaven blir mye mer arbeids- og tidkrevende hvis du venter med alt til etter nyttår.

Tilbakedatering av fakturaer

Fra og med regnskapsåret som starter 1. januar 2014 blir det også tillatt å tilbakedatere fakturaer, slik at du kan bruke siste dato i foregående måned på fakturaer som lages innen de 15 første virkedagene i måneden.

NB! Forutsetningen er at varen eller tjenesten er levert på dette tidspunktet.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende når du utsteder dokumentasjon for uttak.

Det er også flere større og mindre endringer i bokføringsforskriften, blant annet når det gjelder bruk av kassaapparat. Du kan lese mer om dette hos Finansdepartementet.

 

Av Pål Stavrum – redaktør Miniforetak.no

 

Mest populære