Traineesamling for Accounting Trainees

7-8. januar var alle økonomitraineene klar for samling i Bjørvika. På agendaen stod forberedende årsoppgjør, regnskapsanalyse og kunderelasjoner. Det var fire måneder siden forrige samling, så det var kjekt å treffe alle sammen igjen og høre hvordan andre hadde opplevd sine første måneder i Visma.

Tirsdagen var temaet forberedende årsoppgjør. Vi gikk gjennom generell informasjon om årsoppgjør; tidsfrister, god regnskapsførerskikk i forhold til årsoppgjør, og formelle krav. I år skal alle ta i bruk elektronisk årsoppgjørmappe og vi fikk derfor en god gjennomgang av oppbygging og bruk av denne. Videre gikk vi gjennom regler og retningslinjer i forhold til enkelte type kostnader. Det var mye nyttig informasjon som jeg tror vil komme godt med i tiden fremover.

På kvelden dro vi på Olivia, en kjempefin italiensk restaurant hvor vi fikk servert pizza, pasta og vin. Vi fikk selskap av Randulf Bakken som skulle gå gjennom regnskapsanalyse med oss dagen etter. Han var en morsom kar som bød på mange artige historier i løpet av kvelden. Det var en hyggelig kveld med god mat og topp stemning, og jeg syntes det er kjekt å bli litt kjent utenom det faglige også.

Etter en bedre hotellfrokost onsdag morgen var vi klar for noen timer med regnskapsanalyse. Vi fikk utdelt oppgaver som vi løste i grupper og deretter gjennomgikk i plenum. Oppgavene gikk ut på å avdekke feilkilder i resultat og balansen. Det kom mange gode innspill fra salen, og jeg føler jeg fikk et verdifullt læringsutbytte etter disse timene.

Siste halvdel av dagen var tema kunderelasjoner, der Helena Julusmoen og Torill Petra Schønning snakket om relasjonsbygging og kundedialog. Det er svært viktig for oss å kommunisere godt med kunden, så vi kan videreformidle vår kunnskap til de. Oppgavene vi hadde til dette temaet var derfor veldig nyttig. Vi ble satt i grupper og skulle svare på spørsmål som

–          Hvorfor er det viktig å bygge gode kunderelasjoner?

–          Hvordan bygge relasjoner?

Etterpå fremførte gruppene sine svar og de andre i salen ble oppfordret til å stille kritiske spørsmål. På denne måten fikk vi også øvd oss på å presentere, noe vi vil få bruk for i kunde- og salgsmøter.

Det var to veldig kjekke dager i Oslo og jeg ser allerede frem til å møte gjengen igjen neste samling.  Men før det har vi en spennende tid foran oss; det beryktede årsoppgjøret!  Vi skal da få sette teorien vi har lært ut i praksis. Jeg tror det blir en hektisk og lærerik tid som jeg gleder meg til 🙂

Author: Tonje Kavli

Accounting Trainee

0