2016 – året vi ikke lenger har råd til å la være?

GstaEkmansomPeerGynt

Peer Gynt – Wikipedia

I Aftenposten forrige søndag leste jeg et portrettintervju med Kristin Skogen Lund. Hun pratet blant annet om omstilling, digitalisering og automatisering av arbeidskraft. Ikke nye tanker, men likevel interessante tanker. “Vi har ikke tatt inn over oss endringene som skjer og har ikke vært nødt til å prioritere og effektivisere. Det har vi ikke vært tvunget til, ” sier Skogen Lund.

Ny teknologi er positivt for samfunnet. De fleste er enige om at vi verken bør eller kan stå imot denne utviklingen. Med ny teknologi – fra maskiner til menneskelignende roboter – kan vi skape større verdier med mindre menneskelig innsats.

Google er et eksempel på nettopp dét. Google omsetter for 50 milliarder dollar i året med bare 54 000 ansatte. I snitt betyr det at hver Googleansatt har en inntjening til selskapet på rundt én million dollar. Til sammenligning er gjennomsnittsinntjening per ansatt i USA bare 120 000 dollar.

En ting kan jeg si ganske sikkert; det blir ikke færre bedrifter som Google framover. Alle bedrifter i alle verdens hjørner – fra Silicon Valley til Gudbrandsdalen  – vil, før eller senere, måtte tenke gjennom hvordan de jobber. Hvor effektive de er. Hvilke kostnadsdrivere de har. Hvor de kan kutte.

Tøffe tak for deg som leder

Grunnen til at vi er produktive og effektive her i Norge, er nettopp at vi har vært flinke til å følge den teknologiske utviklingen, og erstattet folk med maskiner når det har vært mulig. Norske bedrifter har evnet å omstille, og kutte der det er nødvendig. 

Men å automatisere betyr at mange vil miste jobbene de har. Det er ikke en enkel sak for deg som leder å ta beslutninger som betyr at noen av dine ansatte blir oppsagt. Likevel behøver ikke automatisering å bety oppsigelser. Automatisering kan også føre til at bedriftene kan øke produktiviteten og håndtere flere kunder – uten å øke bemanningen. Når maskiner erstatter arbeid som mennesker tidligere har gjort, kan menneskene få nye arbeidsoppgaver. Dét er også omstilling.

All menneskekraft kan dessuten ikke erstattes av maskiner. Det sier seg selv. Rådgiving om norske forhold kan verken roboter eller offshoring (satt ut arbeid til lavkostland) erstatte.

Likevel blir bedrifter framover tvunget til å tenke gjennom hvilke oppgaver de kan erstatte med roboter, maskiner eller software. Og hvilke arbeidsoppgaver som best blir ivaretatt av menneskehender og menneskehjerner.

Ja, tænke det; ønske det; ville det med, – men gjøre det! Nei; det skjønner jeg ikke

Det er ikke jeg, men Peer Gynt som sier det så klokt. Det er lett å ville, ønske, tenke. Men det krever mer å faktisk gjennomføre endringer.

Godt nytt år, og lykke til med alt som skal gjøres i 2016!

Erlend Sogn, adm.dir. Visma Software AS

Likte du dette innlegget? Da bør du også sjekke ut Det er lov å være lat – og smart, skrevet at administrerende direktør i Visma, Øystein Moan.

 

0