Økonomi Trainee kullet 2011

Visma sitt største traineekull, på hele 33 personer, begynte sin traineeperiode 1. september. Jeg er så heldig å være en av dem. Dette er Visma sitt femte trainneøkonomi-kull. I år er det tre ulike spesialiseringer, til forskjell fra tidligere da det bare har vært ett. Den tradisjonelle spesialiseringen er SME og fører frem til autorisasjon som regnskapsfører etter to år. I år har det vært oppstart av to andre spesialiseringer, Trainee large account (LA) og Trainee Payroll (lønn). I likhet med SME varer LA-programmet i to år, mens lønnsprogrammet har en varighet på 18 måneder. Som trainee i Visma skal man arbeide innenfor mange ulike tjenesteområder, her kan nevnes økonomirådgiving og outsourcing av lønn og regnskap. Utover høsten vil det komme mer om de ulike spesialiseringene, ettersom vi tilegner oss mer kunnskap.

Vi jobber på kontorer over hele Norge, helt fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Nå i september var hele traineekullet samlet på Skøyen i Oslo, og det var utrolig kjekt å få treffe alle sammen. Vi var her i fire dager og i løpet av denne tiden fikk vi opplæring og innføring i Visma.  Det var også sosiale innslag, som felles måltid hver kveld. En ettermiddag var vi på teambuilding og vi ble utfordret i mange ulike grener og samarbeidsevnen ble satt på prøve.

I løpet av traineeperioden skal det være seks samlinger hvor alle traineene møtes. Neste samling skal være i januar og vi venter i spenning på å høre hvor den skal holdes.

0