bWise logo

bWise Analytics for Regnskapsanalyse

FRA RÅDATA TIL INNSIKT PÅ 1-2-3

bWise Analytics gir deg en ferdig QlikView analytisk modell. Både rapporter, analyser og ad-hoc spørringer er inkludert. Grunndata blir lest inn via bWise Connect, eller fra en annen kilde.

En penn og en kalkulator ligger over et ark med regnskap

INNHOLD:

 • Dynamisk støtte for kontoplaner med struktur
 • Organisasjonsstruktur/ansvarssted/prosjekt
 • Bilagene på transaksjonsnivå
 • Summering på alle nivåer
 • Tilgangsinformasjon og rettighetsstyring
 • Reell mot budsjett/prognose
 • Periode og hittil i år, hittil i fjor, samme periode i fjor osv
 • Trend, avvik, likviditet
 • Dashboard med drilldown til bilag
 • Støtte for å se innscannet bilag rett i løsningen
 • Støtte for budsjettprosessen og oppfølging
Regnskapsanalyse1
Regnskapsanalyse2

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 
JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.  

Portrett av en Visma konsulent