bWise logo

bWise Analytics for HR-analyse

FRA RÅDATA TIL INNSIKT PÅ 1-2-3

bWise Analytics gir deg en ferdig QlikView analytisk modell. Både rapporter, analyser og ad-hoc spørringer er inkludert.

Grunndata blir lest inn via bWise Connect, eller fra en annen kilde.bWise analytics logo

INNHOLD:

  • Ansattoversikt
  • Sykefravær (med fordeling på kort- og langtidsfravær)
  • Overtid
  • Ferie, inkludert ulike kvoter
  • Organisasjonsstruktur med historikk
  • Tilgangsstyring
  • Dashboard med nøkkeltall for den enkeltes avdeling
  • Summering, drilldown
  • Periode og hittil i år, hittil i fjor, samme periode i fjor osv.

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 
JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.  

Portrett av en Visma konsulent