Møt dagens og morgendagens utfordringer

Sommeren 2022 lanseres Visma Flyt Barnevern, kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet. Med det nye fagsystemet for barnevernadministrasjon får barnevernet i kommunal sektor en moderne IT-løsning som møter dagens og morgendagens utfordringer. Visma Flyt Barnevern vil bidra til at kommunene får den IT-løsningen de trenger for barnevernet, slik at barn og familier som trenger hjelp, får hjelp som virker, til rett tid.  

På denne nettsiden vil vi holde deg løpende oppdatert på utviklingen av Visma Flyt Barnevern. Her vil vi også legge ut sniktittvideoer, som er korte visninger tatt direkte fra utviklingsområdet. For å bli informert om når vi har en statusoppdatering eller nyhet å komme med, anbefaler vi at du melder deg på nyhetsbrevet vi kommer til å sende ut med jevne mellomrom.

Har du gått glipp av nettseminarene vi har avholdt anbefaler vi at du tar en titt innom seminarnettsiden og få med deg disse.

Følg utviklingsstatusen

Sammen skal vi bygge tillit til barnevernets arbeid

Tillit gjør noe med hvordan vi tar vare på hverandre. Måten vi forholder oss til hverandre på er et av særtrekkene ved det norske samfunnet. Det er tillit til hverandre som binder oss sammen og får oss til å samarbeide godt. 

Tilliten til barnevernets beslutningsgrunnlag og vurderinger er blitt en diskutert sak. For at barnevernet skal utøve sitt mandat, må barn og familier stole på at barnevernets vurderinger og hjelp er rett. Uten denne tilliten blir det vanskeligere for foreldre og barn å tørre og snakke åpent om sine utfordringer i møtet med barnevernet. Det vil også påvirke barnevernets mulighet til å hjelpe. 

Befolkningen trenger å ha tillit til at barnevernet vil dem vel. Tillit tar tid å bygge. Men hvordan er det mulig å styrke denne tilliten, når flere ansatte i barnevernet opplever at arbeidshverdagen er blitt mer krevende. At det stilles stadig økte krav til dokumentasjon, begrunnelse og oppfølging, er knapt med tid og ressurser, og der tverrfaglig samarbeid ofte oppleves som vanskelig?

Så hva om det var mulig for ansatte i barnevernet å ha en arbeidshverdag med større forutsigbarhet og kontroll over sakene sine enn hva de har i dag?

 • Å ha tid til å ta den ekstra telefonen for å følge opp klienter.
 • Å kunne forebygge skjevutvikling tidligere og vite med større grad av sikkerhet at de tar rett beslutning i saken
 • Og at samfunnet og klienter opplever jobben de gjør som nyttig og hjelpsom

Vil ikke det være viktige bidrag for å styrke tilliten til barnevernets arbeid?

Mye av dette vil være mulig ved å tilby bedre arbeidsstøtte enn det eksisterende fagløsninger kan tilby. Visma har anerkjent behovet for å modernisere fagsystemene til barnevernet i Norge. Vi mener at vi er med på å bygge tilliten til barnevernets arbeid, når ansatte i barnevernet har tillit til at de verktøyene de bruker gir god beslutningsstøtte og frigjør mer tid til å følge opp barn og yte rett hjelp med medvirkning fra barn og familier.

Status på utviklingen av Visma Flyt Barnevern

Vi jobber kontinuerlig med utviklingen av Visma Flyt Barnevern og deler siste logg med deg her. Ønsker du å bli varslet når det kommer nye oppdateringer meld deg på nyhetsbrevet.

Status juni 2022

Nå jobbes det med:

 • Ferdig med å implementere autorisasjon/tilgang.
 • Endret brukergrensesnittet slik at alle sider har lik design og logikk, herunder:
  • Brukervennlige knapperader som følger brukerens tilgang
  • Metadata kan lukkes og åpnes slik at man ikke ser informasjon man ikke trenger.
  • Knapper er plassert i henhold til gangen i en barnevernsak med tanke på rekkefølge og logikk.
 • Lagt til ny begrunnelse for sletting. “Henlagt melding” skal brukes etter at det er gått fem år uten nye meldinger på barnet. Slette årsakene logges tilsvarende slik at all sletting er etterprøvbar.
 • Håndtering av flytting under tiltak er implementert.
 • Lager nå flettefelt slik at alle verdier som er registrert er tilgjengelige som flettefelt i tekstmaler.
 • Lager ny side for nøkkeltall:
  • Implementerer nå nøkkeltall for bekymringsmeldinger og undersøkelser.
 • Planlegger implementering av muligheten for å videresende innkommet digital post mellom de ulike Flyt-løsningene til Visma.

Pilotene for Visma Flyt Barnevern er i gang!

Vi har nådd nok en milepæl i utvikling av Visma Flyt Barnevern - I uke 5 ble oppstartsmøte med våre piloter utført. De aktuelle kommunene har allerede hatt tilgang til Visma Flyt Barnevern som Referansekunder, men nå er prosjektet for leveranse til produksjonsoppstart endelig i gang. 

Her er noen sitat fra perioden som Referansekunde:

 

"Visma Flyt Barnevern gjør prosesser enklere med mindre klikk"

"Med Visma Flyt Barnevern får vi den støtten vi trenger i hverdagen"

I starten vil fokus være på migrering av data fra Familia, og kvalitetssikring av disse. I tillegg vil pilotene inngå i et samarbeid med prosjektet for ny innrapportering til SSB. På den måten sikres kommunenes synspunkt inn i disse. 

Senere i pilotperioden vil de også kunne samarbeide med andre nasjonale prosjekter, blant annet vil prosjekt ‘KS Innbyggertjenester’ bli aktuelt. 

Vi vil også teste ut fremdriftsplan og hvordan pilotkundene opplever innføringen og driftsstart av Flyt Barnevern. Slik ønsker vi å sikre at innføring av Flyt Barnevern blir best mulig for alle. Dette innebærer kvalitetssikring av all prosjektdokumentasjon som nå er opprettet. Pilotene vil komme med tilbakemelding på dette, samt e-læring som er opprettet for leveransen av Flyt Barnevern.

Etter at pilotperioden etter planen avsluttes i juni, vil pilotkommunene gå over i en ny fase og virkelig sette i gang med Visma Flyt Barnevern. Dette gleder vi oss veldig til!

Se sniktitt direkte i løsningen

I utvalget under får du korte visninger tatt direkte fra utviklingsområdet. Er du allerede kunde, logg deg inn i Community å se hele sniktitt-serien.

Få statusoppdateringer og nyheter

Megafon ikon - statusvarsel

I våre månedlige nyhetsbrev vil du blant annet få høre om:

 • siste nytt fra produkt og utvikling
 • erfaringsdeling fra månedens referansekunde
 • implementering og kundepleie
 • månedens konsulent

Meld deg på nyhetsbrevet i dag.

Gå til påmelding

 

Ofte stilte spørsmål og svar

Mange av dere sitter inne med mange forskjellige spørsmål om komme-Norges nye fagsystem for barnevernet. Vi samler disse og deler svarene med dere. Les alle spørsmål og svar »

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Ta kontakt

Fyll ut skjema og du vil høre fra oss innen kort tid.