Et skreddersydd fagsystem for barnevernadministrasjon

Sommeren 2022 lanseres Visma Flyt Barnevern, kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet. Med det nye fagsystemet for barnevernadministrasjon får barnevernet i kommunal sektor en moderne IT-løsning som møter dagens og morgendagens utfordringer. Visma Flyt Barnevern vil bidra til at kommunene får den IT-løsningen de trenger, slik at barn og familier som trenger hjelp, får hjelp som virker, til rett tid. 

Arbeidshverdagen til ansatte i barnevernet er preget av stor informasjonsmengde, kritisk informasjon, høyt tids- og arbeidspress og omfattende dokumentasjonskrav. Derfor er det helt vesentlig for det kommunale Barnevernet at fagsystemet er intuitivt å bruke, og at systemet gir god støtte til å utføre og holde oversikt over oppgaver på en effektiv og brukervennlig måte. Dette vil nye Visma Flyt Barnevern gjøre.

Et verktøy som ivaretar alle deler av saksbehandlingsprosessen

Det nye barnevernadministrative fagsystemet vil bli et støtteverktøy som tilfredsstiller nye behov og støtter opp om den nye hverdagen til ansatte. Løsningen ivaretar alle deler av saksbehandlingsprosessen med tilhørende maler, i tillegg til å støtte offentlig rapportering og statistikk. Med Visma Flyt Barnevern får leder et verktøy til å overvåke arbeidsflyt, kontrollere frister og hente ut statistikk og nøkkeltall. Fagsystemet benytter seg også av alle komponentene som kommer ut av det statlige prosjektet DigiBarnevern: Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, innbyggertjenester, barnevernfaglig kvalitetssystem og rapporteringsbank.

Visma Flyt Barnevern legger til rette for enkel innbyggerdialog hvor partene kan få innsyn i dokumenter og tilgang på informasjon om egen sak. For innbyggerne som har kontakt med barnevernet skjer dette gjennom en digital tjeneste på internett. Med digital samhandling får partene mulighet til å kommunisere med de involverte i barnevernsaker på en enkel og trygg måte, tidlig i saksbehandlingsprosessen.

Det nye fagsystemet kommer til å erstatte Visma Barnevern Familia, som i dag benyttes av over 300 kommuner.

Sikker saksbehandling av generelle saker

Generell Sak er en løsning for elektronisk behandling av saker som inneholder sensitiv og konfidensiell informasjon, men som ikke er knyttet direkte opp mot saksbehandlingen av en bekymringsmelding. Dette kan for eksempel være godkjenningsprosesser med fosterhjem, besøkshjem og tilsynspersoner, og begjæring om innsyn i avsluttede saker. 

Med Generell Sak får barneverntjenesten et egnet sted for all sensitiv informasjon og visshet om sikker saksbehandling. Systemet er brukervennlig, selvforklarende og har en logisk struktur, hvor informasjon er lett å lagre, finne, og dele. Med dette får dere også bedre tidsbruk.

Les mer om Generell Sak »

Visma Mobilt Barnevern er gjør at du kan arbeide enkelt, raskt og sikkert utenfor kontoret - Mobilt Barnevern på iPad

Mobilt Barnevern - et enkelt, raskt og sikkert verktøy for barnevernstjenesten

Dette er en ny og webbasert løsning for Barnevernsektoren. Denne løsningen kommuniserer med fagløsningen Visma Barnevern Familia. Visma Mobilt Barnevern er en mobil og brukervennlig løsning optimalisert for nettbrett. 

Her finner man all nødvendig dokumentasjon om egne saker, og ikke mer enn det som behøves. Journaler og notater kan fylles ut og sendes umiddelbart uten tidkrevende etterarbeid. Med all relevant dokumentasjon samlet i løsningen, og mulighet til å journalføre mens møtet er friskt i minnet, forkortes lange timer med etterarbeid og usikker rekonstruksjon av møtet.

Les mer om Mobilt Barnevern »

Akuttberedskap

Barnevernvakten er tjenesten som ivaretar den barnevernfaglige akuttberedskapen i mange av landets kommuner. Barnevernvakten er ofte første ledd i saker før de går videre til det ordinære barnevernet.

Fagløsningen Visma Flyt Barnevernvakt er en ny og moderne løsning for Barnevernvakten. Løsningen er skybasert og kan benyttes på både PC og mobile enheter. Dette gjør at brukeren på en sikker måte kan nå fagsystemet uavhengig av tid og sted, noe som er svært hendig i en akutt tjeneste.

Løsningen Visma Flyt Barnevernvakt, effektiviserer arbeidsprosesser for brukeren og forenkler kommunikasjonen fra vakt til det ordinære barnevernet.

Les mer om barnevernvakt »

Akkuttbereskapsteam i barnevernvakta

Administrasjon av enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige

Bosetting av enslige mindreårige skal spesialbehandles med egen oppfølging i hver kommune. For mange kommuner er det første gang de skal håndtere denne type bosetting.

Visma har nå tilrettelagt løsninger som hjelper kommuner i å utføre dette arbeidet på en riktig måte i henhold til regelverket.
 

Hvorfor velge fagløsning for barnevernadministrasjon fra Visma?

  • Mer en 80 prosent av landets kommuner bruker i dag en av Visma sine løsninger for den kommunale barnevernstjenesten.
  • Det store antallet kunder og brukere gir en garanti for stadig utvikling og lansering av nye funksjoner. I samarbeid med et fagutvalg planlegges kontinuerlig ny funksjonalitet og foredling av etablert funksjonalitet.
  • Som leverandør til statlig barnevern og en rekke private tiltak, har vi også det nødvendige helhetsperspektivet på fagområdet barnevern.

Ta kontakt for mer informasjon »

Bruker du Visma Barnevern Familia?

Logg deg inn i Community for å se 'sniktitt' demovideoer av Visma Flyt Barnevern tatt fra utviklingsområdet.
 

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »