Behovene deres ivaretatt illustrasjon

Egenskaper som ivaretar deres behov

Visma Flyt Barnehage ivaretar alle behovene for barnehageadministrasjon. Nedenfor kan du lese om flere muligheter du har i løsningen som støtter deres arbeids- flyt og dag.

Barnehagesystem ikon

Fakturering med alt på et sted

Den administrative jobben rundt fakturering gjøres med noen få tastetrykk i Visma Flyt Barnehage. Løsningen tar hensyn til variabler, moderasjoner og legger til rette for mest mulig automatisering slik at du får frigjort tid.

Fakturering av plass eller andre varer på barnet gjøres effektivt i løsningen gjennom enkle arbeidsoperasjoner eller automatikk slik at administrasjonen får frigjort dyrebar tid.

Fakturagrunnlaget for barnehageplass og andre varer som skal faktureres genereres i løsningen og overføres til økonomisystemet. Gjennom denne integrasjonen håndteres faktureringen der prosessene foregår, i løsningen, og man unngår å måtte gjøre samme operasjon flere steder. Man kan blant annet legge inn egne priser per barnehage, barn, tillegg i form av eksempelvis frukt eller ekstra timer, registrere reduksjon eller refusjon i løsningen, slik at kostnader beregnes automatisk ved fakturering.

Visma Flyt Barnehage ivaretar blant annet:

 • Automatisk overføring av fakturagrunnlag
 • Søskenmoderasjon
 • Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
 • Elektronisk kontantstøtterapportering
 • Eksterne betalere
 • Tilskudd og refusjoner for private barnehager

 

Vil du vite mer om fakturering i løsningen?

Barnehagesystem ikon

Integrasjoner som ivaretar morgendagens behov

Visma Flyt Barnehage integreres mot nasjonale felleskomponenter og øvrige løsninger som er nødvendige for å sikre høy datakvalitet og automatikk i kommunens arbeidsprosesser. Man skal så langt det lar seg gjøre kun utføre en operasjon ett sted - dersom man trenger å gjøre noe i det hele tatt.

Digitaliseringen gir oss mange muligheter, og integrasjonsmulighetene løsningen ivaretar både dagens og morgendagens behov i kommunene. Integrasjoner med interne og eksterne systemer blir i et helhetsperspektiv mer og mer avgjørende for at kommunene og barnehagene skal være både effektive og lønnsomme.

Løsningen tilrettelegger for synergier og gevinster på tvers av nasjonale felleskomponenter, systemer og tjenesteenheter i kommunen, både når det gjelder integrasjoner, brukeropplevelse, automatisering og digitalisering. I Visma Flyt Barnehage skal man så langt det lar seg gjøre kun utføre en operasjon ett sted, så snakker systemene sammen i bakkant og gjør resten av jobben - dersom man trenger å gjøre noe i det hele tatt.

Visma Flyt Barnehage har en åpen arkitektur, og flere integrasjonsmuligheter vil tilgjengeliggjøres etter hvert som digitaliseringen i offentlig sektor utvikles. Essensielle integrasjoner i Visma Flyt Barnehage er:

 • Folkeregisteret
 • Kontaktregisteret
 • Enhetsregisteret
 • Altinn
 • ID-porten
 • eSignering (Difi)
 • KS Fiks
 • Arkiv
 • HR
 • Lønn- og økonomi

Vil du vite mer om integrasjoner i løsningen?

Ta kontakt »

Barnehagesystem ikon

Forebyggende arena med god samhandling

Tett oppfølging og samhandling er essensielt for å sikre barnets utvikling, forebygge eller gjøre tidlig intervensjon, særlig for barn med spesielle behov. Visma Flyt Barnehage sørger for at disse prosessene håndteres trygt og effektivt.

Det er et viktig satsningsområde for Visma for å bistå kommunene i å sikre tidlig intervensjon og god oppfølging rundt barnet, og som en del av vårt fokus på sikker saksbehandling vil løsningen tilrettelegges for høy grad av tverrfaglig samhandling direkte i løsningen.

Visma Flyt Barnehage har strenge sikkerhetsrutiner, detaljert tilgangsstyring og sterke autentiseringsmetoder. Løsningen er dermed tilrettelagt for sikker saksbehandling, trygg håndtering av personopplysninger og sensitiv dokumentasjon. Barnets personvern er viktig og det er kritisk å sikre at det utelukkende er utvalgte personer, eksempelvis kun barnehagestyrer, barnevern og foresatte, som har innsyn i spesielle saker rundt barnet, og at de som skal saksbehandle kan samhandle sømløst. Barnehageløsningen utvikles derfor til å ha systemstøtte for denne typen saksbehandlingsflyt.

Eksempler på saksbehandlingsprosesser som vil håndteres i løsningen::

 • Individuell utviklingsplan
 • Bekymringsmeldinger
 • Korrespondanse mellom tverrfaglige og offentlige instanser
 • Observasjoner underlagt taushetsplikt
 • Saksgang og korrespondanse knyttet til spesialundervisning, tilrettelegging, tegnspråkopplæring m.v.

Vil du vite mer om samhandling med løsningen?

Ta kontakt  »

Barnehagesystem ikon

Personvern og sikkerhet ivaretatt

Personvernet til både barna, foresatte, ansatte og andre brukere er viktig for oss. Man kan være trygg på at Visma Flyt Barnehage til enhver tid er oppfyller nasjonale standarder og krav til sikkerhet.

Visma leverer et bredt utvalg av skyløsninger innenfor mange ulike segmenter, med et høyt sikkerhetsnivå i alle produkter og tjenester. Man kan derfor være trygg på sikkerheten ved bruk av Visma Flyt Barnehage.

Løsningen ivaretar både brukeren og innbyggernes personvern, gjennom blant annet tilgangsstyring, sikker pålogging og godkjent oppbevaring og lagring av informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon.

 • Oppfyller kravene til GDPR
 • Innlogging gjennom ID-porten
 • Rollebasert tilgangsstyring
 • Sikker lagring og arkivering
 • Kryptering av sensitive dokumenter og informasjon

Vil du vite mer om sikkerheten i løsningen?

Ta kontakt »

Barnehagesystem ikon

Riktig ressursstyring og bemanning

Som barnehage er det kritisk å både ha nok og riktig bemanning til enhver tid. I Visma Flyt Ressursstyring samler man ressursstyringen i ett system som hjelper deg å dekke både kortsiktige og langsiktige behov i henhold til lov og regelverk.

Det solide ressursstyringsverktøyet tilrettelegger for at barnehagen har full kontroll over ansatte, kompetanse og bemanning. Som styrer kan du enkelt legge turnus, omrokkere ressurser eller tilkalle vikarer. Styrer og ansatte forholder seg til samme system, og det vil hjelpe deg å finne ledig vikar og tildele vakt.

Dersom kommunen også har Visma Flyt Skole vil man kunne håndtere sine ressurser på tvers av skole og barnehage, noe som gir høy fleksibilitet i bemanningsplanleggingen.

Visma Flyt Ressursstyring ivaretar blant annet:

 • Bemanningsplanlegging og vikarhåndtering
 • Registrering av fravær, ferie, avspasering m.m.
 • Variabel lønn
 • Rapportering og styringsverktøy
 • Integrasjon med HRM- og økonomisystem

Vil du vite mer om ressursstyring?

Ta kontakt »

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »