Tollregler og tollrett

Tollregler og tollrett

Innførsel- og utførselsregelverket for varer og tjenester er omfattende og til dels uoversiktlig. Det skjer hyppige endringer og området krever innsikt i rettsreglene knyttet til både toll, merverdiavgift og andre særavgifter. Visma Advokater jobber mye med grenseoverskridende handel, og bistår med tollregler både ved inn- og utførsel.

Våre advokater har bred erfaring fra Skatteetaten og fra privat næringsliv. Advokatene samarbeider tett med øvrige deler av Visma-konsernet, og særlig regnskapsførere i Visma Services. Det sikrer en bred kompetanse og rådgivning som er basert på erfaring og praktisk innsikt.

 

Våre tjenester innen tollregler og tollrett omfatter blant annet:
  • Rådgivning og gjennomgang av import- og eksportprosedyrer
  • Informasjon om ansvarsreglene knyttet til innførsel
  • Bistand ved vurderinger knyttet til rekkevidden av de ulike toll- og avgiftsfritak ved innførsel
  • Sikre riktig verdifastsettelse ved innførsel
  • Bistand ved klassifisering
  • Bistand med søknad om import og eksportlisenser
  • Bistand med søknader om tollrefusjon
  • Bistand med søknader om tollkreditt
  • Sikre riktig særavgiftsbehandling
  • Bistand ved bokettersyn og øvrig kontakt med toll- og Avgiftsmyndighetene
 
Kontaktinformasjon - tollregler og tollrett:

Øystein Vågsether, tlf.: +47 958 93 509, e-post

Våre andre spesialfelt

I tillegg til tollregler og tollrett, har våre advokater lang erfaring og kompetanse innen en rekke forretningsjuridiske fagområder. Klikk på fagområde under for å lese mer om hva vi kan hjelpe deg med:

 

Tollregler - andre spesialfelt

Tollregler_kurs

 

Kurs og opplæring innen våre kompetanseområder

Vi tilbyr kurs og opplæring i regelverket både for nybegynnere og viderekomne. Vi kan også skreddersy kurs  med særlig relevans for din bedrift. 

Vil du ha hjelp med tollregler?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon 55 29 90 00.

 

 

  

 

Tollregler_kontakt