Selskapsrett

Å lede et selskap kan by på mange utfordringer - helt fra oppstart, gjennom daglig drift og til en eventuell avvikling av selskapet. Visma Advokater kjenner reglene og gir deg gode råd så du kan gjøre det riktig med en gang.

Til kontaktskjema

Selskapsrett

Visma Advokater bistår jevnlig i alle deler av selskapsretten fra etablering av selskap, i driftsfasen med endrede kapitalbehov, ved kjøp og salg av aksjer og innmat, restruktureringer og til omdanning og oppløsning av selskaper. Våre advokater har omfattende erfaring innen selskapsretten med bistand til kjøpere, selgere, fusjons- og fisjonsparter, utstedere og investorer i forbindelse med transaksjoner.

 

Våre tjenester innen selskapsrett omfatter blant annet:
  • Etablering og drift av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og andre selskapsformer

  • Styrearbeid, herunder styreinstruks, styreansvar og ansattvalgte representanter

  • Bistand med egenkapitaltransaksjoner som emisjoner, kapitalnedsettelse, utbytte etc.

  • Rådgivning om selskapers samfunnsansvar (CSR)

  • Fusjon, fisjon og andre reorganiseringer

  • Kjøp og salg av virksomhet

 
Kontaktinformasjon - selskapsrett:  

Laila Kristjansson, tlf.: +47 995 31 234, epost

Våre andre spesialfelt

I tillegg til selskapsrett, har våre advokater lang erfaring og kompetanse innen en rekke forretningsjuridiske fagområder. Klikk på fagområde under for å lese mer om hva vi kan hjelpe deg med:

Selskapsrett andre spesialfelt

Selskapsrett_kurs

 

Kurs og opplæring innen selskapsrett

Vi tilbyr kurs og opplæring i regelverket både for nybegynnere og viderekomne. Vi kan også skreddersy kurs innen selskapsrett med særlig relevans for din bedrift.

 

Vil du ha hjelp med selskapsrett?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon 55 29 90 00.

 

 

   

Selskapsrett_kontakt