Samfunnsansvar

For mennesker, samfunn og miljø.

Samfunnsansvar

 

Visma Advokater støtter Flyktninghjelpen

I 2015 bestemte Visma Advokater at pengene fra årets julekampanje skulle deles i tre. Mesteparten av pengene gikk til Flyktninghjelpen og deres prosjekter for utdanning verden over. Vi støttet også et lokalt prosjekt for å bygge førskole for barna i landsbyen Dwar Tadroyt høyt oppe i Atlasfjellet i Marokko. Til slutt ble et beløp øremerket Kiva som er en frivillig organisasjon som administrerer såkalte mikrolån over hele verden.

Les mer om Flyktninghjelpens utdanningsarbeid her.

Les mer om Kiva her.

Samfunnsansvar_Visma_Advokater_Flyktninghjelpen

Visma Advokater støtter Karlsvogna Barnesenters utdanningsfond

I 2014 gikk Visma Advokaters julekampanje til utdannelse for barna ved Karlsvogna barnesenter i Kenya! Vi samlet inn kr
110 000,- og alle pengene gikk uavkortet til barna ved senteret.

Karlsvogna barnesenter er bygget i samarbeid med den norske organisasjonen Aid in Action. Barnesenteret ligger to timer utenfor Nairobi og har tilknyttet 100 hjemløse eller ekstremt vanskeligstilte barn. Barna kommer daglig til senteret for å få mat, et trygt sted å være, leke og hvile. Barna får også mulighet til å vaske seg og får omsorg og leksehjelp fra voksne som jobber ved senteret.

I Kenya er barneskolen obligatorisk og gratis. Det er imidlertid ikke ungdomsskolen. Karlsvogna barnesenters utdanningsfond skal sørge for at disse barna kan få anledning til å gå videre på skolen. For bare 89 kroner i måneden per barn dekkes skolepenger, skolemateriell og mat. Utdanningsfondet gir disse ungdommene mange flere muligheter enn forutsetningene deres skulle tilsi.


Les mer:

http://www.karlsvognabarnehjem.no/

https://www.facebook.com/pages/Karlsvogna-barnesenter/389163087838780

 

 Karlsvogna barnesenter

 

Karlsvogna barnesenter

 

 Karlsvogna barnesenter

En bærekraftig bedrift med grønne fotavtrykk


Visma engasjerer seg aktivt i det samfunnet vi er en del av. Som en del av Visma konsernet er vi i Visma Advokater også opptatt av miljøet og bidrar til et bærekraftig samfunn – les mer her.  

 

Samfunnsansvar