Priser og betingelser

Priser og betingelser

Vi fakturerer våre klienter primært etter medgått tid for oppdraget. Våre veiledende priser er for tiden kr 1 350 – 1 800 eksklusiv merverdiavgift per time for advokatfullmektiger, og kr 1 800 – 2 600 eksklusiv merverdiavgift per time for advokater og partnere. Timesatsene avhenger av advokatens/advokatfullmektigens stilling og erfaring. I tillegg tas sakens art og vanskelighetsgrad, oppnådde resultater, de verdier saken gjelder og eventuell gjeldende tidsfrister til betraktning ved fastsettelse av salær.

Standard oppdragsbetingelser

 

 

Opplysningsplikt for advokater og klageordning

 

Opplysningsplikt for advokater

Tjenesteloven §20 pålegger oss å opplyse potensielle kunder om følgende:

  • Vi har tillatelse til å drive advokatvirksomhet gitt av Tilsynsrådet.
  • Vår yrkestittel er advokat - tittelen er gitt i Norge.
  • Alle advokater i Visma Advokater AS er medlemmer i Advokatforeningen.
  • Der har vi gjennom forsikringsselskapet AIG en obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret som inntreffer i forbindelse med vår virksomhet i Norge.

Les mer om bestemmelsene i lovdata

 

Klageordning

Advokatforeningen har en klageordning for advokattjenester, hvor det gis anledning til å få vurdert salærets størrelse og om det foreligger brudd på god advokatskikk.

Les mer om klageordningen

 

Advokat_Pris_Områder

Våre kompetanseområder:

Klikk deg videre for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Vil du ha mer informasjon?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon 55 29 90 00.

 

 

Tollrett_kontakt