Pengekrav

Et pengekrav kan oppstå på forskjellig grunnlag. Visma Advokater hjelper deg.

 

Til kontaktskjema

Pengekrav

Et pengekrav kan oppstå på forskjellig grunnlag, for eksempel ved at penger skal ytes i forbindelse med låneavtaler, kjøpsavtaler, leieavtaler eller lisensavtaler. Pengekrav oppstår også ved at avtaler ikke oppfylles, og hvor krav om erstatning gjøres gjeldende. Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring for domstolene og har bistått ved pengekrav innenfor blant annet entreprise, håndverkertjeneste- og bustadoppføringsloven, alminnelig kjøpsrettslovgivning så vel som alminnelig kontraktpraksis, selskapsrettslige krav og erstatningsrettslige krav.

Visma Advokater AS har et løpende samarbeid med inkassokonsulentene i Visma Collectors AS, og bistår gjennom dette kreditorer med inndrivelse av pengekrav. Behovet for våre tjenester melder seg oftest når det har kommet innsigelser mot kravet, hvor våre advokater tar en rask vurdering av kravet og innsigelsene og anbefaler hvordan saken bør behandles videre.

 

Våre tjenester innen pengekrav omfatter blant annet:
  • Kontakt med skyldner om mulige betalingsløsninger før rettslige skritt.
  • Søksmålsvarsel
  • Bistand som prosessfullmektig ved domstolene, herunder utarbeidelse av forliksklage/stevning, møte i forliksråd og tingrett, rettsmekling og ved vurdering av anke
  • Innkreving av tilkjent beløp og sakskostnader
 
Kontaktinformasjon - pengekrav:

Laila Kristjansson, tlf.: +47 995 31 234, epost

Våre andre spesialfelt

I tillegg til pengekrav, har våre advokater lang erfaring og kompetanse innen en rekke forretningsjuridiske fagområder. Klikk på fagområde under for å lese mer om hva vi kan hjelpe deg med:

 

Pengekrav - andre spesialfelt

Vil du ha hjelp med pengekrav?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon 55 29 90 00.

 

 

  

 

Pengekrav_kontakt