Offentlige anskaffelser

Visma Advokater hjelper offentlige oppdragsgivere og private aktører som leverer varer og tjenester til offentlig sektor. Det kan lønne seg å spørre en ekspert.

Til kontaktskjema

Hva er offentlige anskaffelser?

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde nesten 462 milliarder kroner i 2014 (ifølge SSB). Anskaffelsen gjelder alt i fra innkjøp innenfor store byggeprosjekter, kjøp av konsulenttjenester, spesialisert utstyr til helsevesenet, tjenestebiler – og et utall andre varer og tjenester.

Når en offentlig oppdragsgiver skal foreta et innkjøp må prosessen følge en rekke obligatoriske regler – det vi gjerne omtaler som anskaffelsesreglene. Regelverket er dels basert på en rekke EU-direktiv, og formålet er å sikre at de enorme ressursene stat, kommune og andre offentlige organer bruker på anskaffelser anvendes på en hensiktsmessig og effektiv måte. De virkemidlene som brukes for å oppnå dette er:

 • krav om at anskaffelser skal konkurranseeksponeres
 • kontrakt skal tildeles på ikke-diskriminerende og transparente vilkår
 • tildelingsprosessene skal være etterprøvbare


Regelverket skal altså verne om hensynet til effektiv bruk av felleskapets verdier, samt forhindre korrupsjon i offentlig sektor.

Samtidig er regelverket for offentlige anskaffelser komplisert og detaljert; noe som byr på utfordringer for både den offentlige oppdragsgiver – men i aller høyeste grad også leverandørmarkedet. Visma Advokater bistår både leverandører og offentlige oppdragsgivere i anbudsprosessen.

Hva vi kan hjelpe med:

For offentlige oppdragsgivere

Offentlige anskaffelser loppdragsgiver

 • Vi bistår oppdragsgiver med planlegging av anskaffelsen. Vi kan veilede oppdragsgiver om hvilke ufravikelige krav som gjelder for den aktuelle anskaffelsen, og vi gir råd knyttet valg av konkurranseform. Vi utformer konkurransegrunnlag, kravspesifikasjoner og andre konkurransedokumenter.

 • Vi bistår underveis i anskaffelsesprosessen, for eksempel i forbindelse med spørsmål fra leverandører mens konkurransen pågår og spørsmål om avvisning av leverandører eller tilbud.

 • Vi håndterer klager fra leverandører underveis i anskaffelsesprosessen.

 • Vi bistår også der oppdragsgiver blir innklagd for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene.

For leverandører

Offentlige anskaffelser leverandører

 • Markedsovervåkning og posisjonering – vi bistår leverandører i å finne frem til potensielle kunder og konkurranser.

 • Vi bistår leverandører med å utforme et best mulig tilbud.

 • Vi bistår leverandører som er i forhandlinger med offentlige oppdragsgivere.

 • Der leverandører er urettmessig forbigått i en anbudskonkurranse, bistår vi med å foreta hensiktsmessige tiltak som å kreve innsyn, klage på kontraktstildeling og begjære utsatt tidspunkt for kontraktsinngåelse (midlertidig forføyning).

 • Vi utformer klager til KOFA.  

 • Vi bistår i forbindelse med rettslige prosesser – krav om erstatning.

Last ned gratis hurtigguide for offentlige oppdragsgivere

Hvordan gjennomføre konkurranser på best mulig vis?

Offentlige anskaffelser innkjøpere

Vi gir deg en oversikt over viktige problemstillinger du, som offentlig oppdragsgiver, bør tenke gjennom både før og underveis i anskaffelsesprosessen. Oppdatert med nye regler for 2017.

Ved å laste ned guiden, samtykker du til å motta nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer og lignende fra Visma Advokater AS.
 

Aktuelt fra bloggen om offentlige anskaffelser:

 

Last ned gratis hurtigguide for leverandører til det offentlige.

Slik vinner du offentlige oppdrag - oppdatert med nye regler fra 2017.

Slik vinner du offentlige oppdrag

Vi gir deg en oversikt over viktige problemstillinger du, som leverandør, bør tenke gjennom både før og underveis i anbudsprosessen.

Ved å laste ned guiden, samtykker du til å motta nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer og lignende fra Visma Advokater AS.
 

Vil du ha hjelp med offentlige anskaffelser?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon 55 29 90 00.

 

 

 

Offentlige anskaffelser kontakt