Konkurs, insolvens og restrukturering

Visma Advokater hjelper deg.

Til kontaktskjema

Konkurs, insolvens og restrukturering

Et selskap som har økonomiske problemer, står overfor en rekke kompliserte problemstillinger. Visma Advokater bistår med alle spørsmål relatert til insolvens, restrukturering og konkurs. Vi har betydelig erfaring med å håndtere de utfordringer selskapet, ledelsen, styret, eiere og kreditorer møter.

Våre advokater påtar seg løpende bostyreroppdrag for skifterettene, og vår erfaring som bostyrere gjør at vi ser realistiske handlingsalternativer. Advokatene samarbeider tett med øvrige deler av Vismakonsernet, og særlig regnskapsførere og rådgivere i Azets (tidl. Visma Services). Dette sikrer en bred kompetanse og rådgivning som er basert på erfaring og praktisk innsikt.

 

Våre tjenester innen konkurs, insolvens og restrukturering omfatter blant annet:
  • Selskapsgjennomgang og situasjons- og handlingsanalyse relatert til virksomheten
  • Vurdering av lånetransaksjoner, sikkerhetstillelser og panterettslige spørsmål
  • Bistand i forbindelse med gjeldsforhandlinger.
  • Sikring av kreditorinteresser, herunder tvangsfullbyrdelse, sikring og forføyning
  • Ansvarssaker, herunder styreansvar, revisoransvar og daglig leders ansvar.
  • Granskningsledelse
  • Oppbud eller konkursbegjæring
  • Håndtering av krav og mellomværende med konkursbo, herunder også omstøtelsessaker
 
Kontaktinformasjon - konkurs, insolvens og restrukturering:

Øyvind Sund, tlf.: +47 917 50 271, epost

Våre andre spesialfelt

I tillegg til konkurs, insolvens og restrukturering, har våre advokater lang erfaring og kompetanse innen en rekke forretningsjuridiske fagområder. Klikk på fagområde under for å lese mer om hva vi kan hjelpe deg med:

 

Konkurs - andre spesialfelt

Konkurs, insolvens restrukturering _kurs

 

Kurs og opplæring innen våre fagområder

Vi tilbyr kurs og opplæring i regelverket både for nybegynnere og viderekomne. Vi kan også skreddersy kurs med særlig relevans for din bedrift. 

Vil du ha hjelp med konkurs, insolvens eller restrukturering?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon 55 29 90 00.

 

 

  

 

Konkurs_insolvens_restrukturering_kontakt