Utbyggingsavtaler

Mange kommuner har begynt å forutsette at utbyggere finansierer bygninger og anlegg som skal inngå i det offentlige tjenestetilbudet.

Ta kontakt

Utbyggingsavtaler - i grenseland mellom offentligrett og privatrett

Utbyggingsavtaler dekker et vidt spekter av private og offentlige avtaler som inngås mellom kommuner og utbyggere eller grunneiere. En utbyggingsavtale kan omfatte alle typer arealformål, men anvendes vanligvis i forbindelse med større boligutbygginger eller næringsutbygginger. Kommunen bruker gjerne utbyggingsavtaler for å oppnå økt kontroll med utformingen av bebyggelsen i kommunen. Grunneierne eller utbyggerne vil på sin side få større forutsigbarhet for tidsbruken og kostnadene ved utbyggingen.

Essensen i utbyggingsavtalen består i at utbygger påtar seg å bygge eller finansiere tiltak som er nødvendig for gjennomføringen av planen, dette kan for eksempel være infrastruktur som vei, vann, avløp, busslommer og renseanlegg. Noen av disse tiltakene kan, etter loven, pålegges som vilkår for utbygging, men i utbyggingsavtalen kan en utbygger ta på seg tiltak som går utover dette.

Det finnes noen begrensninger i hva som kan avtales. Tiltaket må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og til de plikter kommunen påtar seg i avtalen. I tillegg må kostnaden for utbygger stå i rimelig forhold til belastningen kommunen tar.

Har du lite erfaring med dette og vil sikre deg at alt gjøres riktig med en gang og at dine interesser ivaretas på best mulig måte? Kontakt oss gjerne i dag for en gjennomgang av ditt prosjekt.

Til kontaktskjema

EiendomsForum

EiendomsForum er en god nettverksarena for eiendomsbransjen der alle som arbeider med fast eiendom kan få faglig påfyll, dele erfaringer, utvikle og inspirere hverandre. Gjennom jevnlige samlinger, med fokus på faglige og strategiske emner legger vi til rette for kunnskapsdeling.

Les mer om EiendomsForum

"Min kontaktperson i Visma Advokater bryr seg, og gir ikke opp før vi har en løsning."

Nils Petter Hagebø
Daglig leder, Hansmark AS

Eiendomsadvokatene i Visma

La vår kompetanse bli ditt konkurransefortrinn. Les mer om teamet på fast eiendom.

Fast eiendom eiendomsadvokater

Vil du ha hjelp med utbyggingsavtaler?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon (+47) 55 29 90 00.

 

 

 

utbyggingsavtaler kontakt

Aktuelt fra bloggen om fast eiendom: