Skatt og moms på fast eiendom

Kunnskap og forståelse om betydningen av skatt og moms for fast eiendom er viktig for en korrekt og effektiv forvaltning av eiendommene.

Ta kontakt

Sikre optimal håndtering av skatt og moms på fast eiendom

Du som jobber med fast eiendom må forholde deg til både skatte- og avgiftsregelverket. Reglene kan ha stor innvirkning på investeringene som gjøres, og god planlegging viser seg ofte å være en avgjørende suksessfaktor. Vi anbefaler derfor at du har fokus på både skatt og moms allerede i starten av eiendomsprosjektet. Da unngår du overraskelser underveis og kan ferdigstille prosjektet til rett tid og pris.

Vi sitter med praktisk erfaring og innsikt og gir deg god oversikt over håndteringen av skatt og moms på fast eiendom.

Til kontaktskjema

"I en komplisert mva-verden har Visma Advokater vært avgjørende
for å komme i mål på en god måte med våre prosjekter."

Terje Hamre
Administrerende direktør, Forum Jæren AS

Spesielt om merverdiavgift
ved salg av fast eiendom

Moms ved salg av eiendom

Hovedregelen er at overdragelse av fast eiendom medfører plikt for overdrager til å foreta samlet negativ justering av tidligere fradragsført merverdiavgift. En slik tilbakeføring kan unngås ved å inngå en justeringsavtale som overdrar justeringsforpliktelsen fra selger til kjøper.

Les mer om dette her

Spesielt om skatt
ved salg av fast eiendom

Skatt ved salg av næringseiendom

Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som er aksjeselskaper, foreninger eller stiftelser er fritatt for skatt ved aksjeutbytte eller gevinst ved salg av aksjer. Dette betyr at salg av et aksjeselskap som eier en eiendom, kan foretas uten at gevinsten skattlegges for eierselskapet.  

Les mer om dette her

Eiendomsskatt


eiendomsskatt

De siste årene har innføringen av eiendomsskatt økt kraftig i Norge. Næringseiendom representerer ofte betydelige verdier, og eiendomsaktørene må derfor ha et bevisst forhold til problemstillingene denne beskatningsformen aktualiserer.

Les mer om dette her

Fradrag for merverdiavgift ved
utbygging av infrastruktur

momsfradrag infrastruktur

Utbyggere har som et utgangspunkt ikke fradragsrett for pålagte infrastrukturkostnader i forbindelse med et utbyggingsprosjekt. Det finnes likevel velkjente modeller for å unngå disse merkostnadene. 

Les om disse modellene her

 

I tillegg til skatt og moms på fast eiendom har vi spesialkompetanse på disse områdene:

 

Skatt om moms på fast eiendom

Skatt og moms på fest eiendom - våre eiendomsadvokater

 

 

Eiendomsadvokatene i Visma

Advokatene samarbeider tett i egen faggruppe og i team på enkeltsaker for å sikre kunden best mulig rådgivning. 

Les mer om vår bakgrunn og kompetanse innen fast eiendom.

Aktuelt fra bloggen om fast eiendom:

 

Vil du ha hjelp med skatt og moms på
fast eiendom?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon (+47) 55 29 90 00.

 

 

Skatt og moms på fast eiendom