Skatt og moms på fast eiendom

Kunnskap og forståelse om betydningen av skatt og moms for fast eiendom er viktig for en korrekt og effektiv forvaltning av eiendommene.

Ta kontakt

Sikre optimal håndtering av skatt og moms på fast eiendom

Du som jobber med fast eiendom må forholde deg til både skatte- og avgiftsregelverket. Reglene kan ha stor innvirkning på investeringene som gjøres, og god planlegging viser seg ofte å være en avgjørende suksessfaktor. Vi anbefaler derfor at du har fokus på både skatt og moms allerede i starten av eiendomsprosjektet. Da unngår du overraskelser underveis og kan ferdigstille prosjektet til rett tid og pris.

Også ved salg av fast eiendom er den skattemessige planleggingen viktig. Et aksjeselskaps utbytte ved salg av aksjer er i følge fritaksmetoden fritatt for skatteplikt. Fisjon av et aksjeselskap vil heller ikke utløse skatteplikt. Det betyr at et salg av aksjeselskap som eier en eiendom kan foretas uten at utbyttet skattlegges for eierselskapet.

Vi sitter med praktisk erfaring og innsikt og gir deg god oversikt over håndteringen av skatt og moms på fast eiendom.

Til kontaktskjema

EiendomsForum

Gjennom EiendomsForum har Visma skapt en arena hvor du kan knytte kontakter innen din bransje, få siste nytt om regelverket som regulerer fast eiendom og ny innsikt fra andre aktører i eiendomsbransjen.

Les mer om EiendomsForum

"I en komplisert mva-verden har Visma Advokater vært avgjørende
for å komme i mål på en god måte med våre prosjekter."

Terje Hamre
Administrerende direktør, Forum Jæren AS

I tillegg til skatt og moms på fast eiendom har vi spesialkompetanse på disse områdene:

 

Skatt om moms på fast eiendom

Eiendomsadvokatene i Visma

Advokatene samarbeider tett i egen faggruppe og i team på enkeltsaker for å sikre kunden best mulig rådgivning. Les mer om vår bakgrunn og kompetanse innen fast eiendom.

Fast eiendom eiendomsadvokater

Vil du ha hjelp med skatt og moms på
fast eiendom?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon (+47) 55 29 90 00.

 

 

Skatt og moms på fast eiendom

Aktuelt fra bloggen om fast eiendom: