Husleie

Hvilke rettigheter og plikter har partene i et husleieforhold? Det er forskjell på å leie ut til næring og til bolig. Vi kjenner reglene.

Ta kontakt

Husleie - næring eller bolig?

Som utleier gjelder det å ha oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har. For utleie av næringslokaler er husleieloven i stor utstrekning gjort fravikelig. Det er derfor en stor fordel med en god leieavtale. I slike avtaler mellom profesjonelle parter, har partene, med noen få unntak, full avtalefrihet. Dette gjelder for eksempel ved leie av næringslokaler, lager, kontorer og forretninger.

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Næringsdrivende som leier ut bygg eller anlegg til bruk i avgiftspliktig virksomhet, kan velge å frivillig registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret for utleien. Utleier vil da få fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til utleien. Det medfører videre at utleier må beregne utgående merverdiavgift på husleien.

Fremleie kan være aktuelt hvis leiekontrakten er uoppsigelig for en bestemt periode eller har en lang oppsigelsestid. Det finnes flere eksempler på kontraktsformuleringer som innebærer at hovedleier har mer å tjene på fremleie av lokaler enn å drive egen opprinnelige virksomhet.

Ved utleie av husrom til bolig har partene liten mulighet til å avtale andre ordninger enn det som følger av husleieloven. Vi hjelper også deg som leier ut bolig, og vi har god oversikt over hvilke rettigheter og plikter partene har på de grunnleggende områdene i et husleieforhold. Dette gjelder blant annet husleie, depositum, partenes plikter i leieperioden og oppsigelse.

Til kontaktskjema

EiendomsForum

Visma har arrangert EiendomsForum flere steder i landet helt siden 2011, og gjennom årene har vi presentert mange spennende lokale og nasjonale foredragsholdere. Det er uforpliktende og gratis å være med. Les mer om forumene vi arrangerer.

Les mer om EiendomsForum

"Hvorfor jeg deltar på EiendomsForum? Effektiv gjennomføring,
kjente foredragsholdere med aktuelle temaer og god networking!"

Geir Rønningen
Eiendomsutvikler, Adle Eiendom

Eiendomsadvokatene i Visma

Du som leier ut eiendom kan få hjelp med utforming av leiekontrakter, ved konflikter med leietaker, regulering av husleie og oppsigelse av leieforhold både for både bolig og næringslokaler. Eiendomsadvokatene har i tillegg bakgrunn og kompetanse innen en rekke områder. Les mer om teamet på fast eiendom.

Fast eiendom eiendomsadvokater

Vil du ha hjelp med husleie?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon (+47) 55 29 90 00.

 

 

 

husleie kontakt

Aktuelt fra bloggen om fast eiendom: