Husleie

Hvilke rettigheter og plikter har partene i et husleieforhold? Det er forskjell på å leie ut til næring og til bolig. Vi kjenner reglene.

Ta kontakt

Husleie

Visma Advokater har god kjennskap til regler om utleie av både næringslokaler og bolig. Vi hjelper deg med å utforme leieavtalen slik at du unngår senere konflikt. Og når du skal bringe et leieforhold til opphør, kan vi bistå så det gjøres på riktig måte.

 

Utleie av næringslokaler

Visma Advokater har god kunnskap om rettigheter og plikter ved utleie av næringslokaler. Vi vet at hvert leieforhold er ulikt og at den enkelte leieavtalen bør tilpasses etter:

  • hvilken type lokale som leies ut
  • hvilken leietaker som leier  
  • hvilken virksomhet som skal drives i lokalet

Det kreves for eksempel helt andre avtalebestemmelser ved leie av kontorlokaler enn ved leie av verksted- eller restaurantlokaler.

For å hjelpe deg på vei, har vi satt opp en sjekkliste over hva du må huske på ved utleie av næringslokaler. Sjekklisten tar også for seg hva du bør være spesielt oppmerksom på ved utleie til forskjellige typer virksomhet. 

Last ned Visma Advokaters sjekkliste for utleie av næringseiendom:

Her får du oversikten over hva du må huske på i alle utleieavtaler, samt spesifikke tilpasninger ved utleie til forskjellige virksomhetstyper.

Sjekkliste utleie næringseiendom

Ved å laste ned sjekklisten, samtykker du til å motta nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer og lignende fra Visma Advokater AS.
 

Merverdiavgift ved utleie

Det er viktig å huske på gode merverdiavgiftsklausuler som er tilpasset det konkrete leieforholdet. Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Utleier kan imidlertid sikre seg fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til utleien dersom han registrerer seg frivillig i Merverdiavgiftsregisteret. Husk at utleier da må beregne utgående merverdiavgift på husleien.

 

Utleie av bolig

Vi bistår også ved spørsmål knyttet til utleie av bolig, herunder leieøkning, oppsigelse og krav om erstatning. Visma Advokater AS har inngående kjennskap til konflikthåndtering ved utleie av bolig og en av våre ansatte sitter som utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget i Sør-Trøndelag.

Eiendomsadvokatene i Visma

Du som leier ut eiendom kan få hjelp med utforming av leiekontrakter, ved konflikter med leietaker, regulering av husleie og oppsigelse av leieforhold både for både bolig og næringslokaler. Eiendomsadvokatene har i tillegg bakgrunn og kompetanse innen en rekke områder. Les mer om teamet på fast eiendom.

Fast eiendom eiendomsadvokater

Vil du ha hjelp med husleie?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon (+47) 55 29 90 00.

 

 

 

husleie kontakt

Aktuelt fra bloggen om fast eiendom: