Eiendoms-transaksjoner

God analyse og gjennomføring av eventuelle omstruktureringer – la oss se på det sammen med deg.

Ta kontakt

Er omstruktureringer nødvendig ved eiendomstransaksjoner?

Ved en transaksjon anbefaler vi en forutgående analyse. Det er ofte nødvendig med omstruktureringer, slik at man skiller ut eiendom og virksomheter som ikke skal selges. Ta kontakt med oss for råd om optimal organisering av dine selskaper. Vi bistår deg gjennom omorganiseringen, både i forhold til de selskapsrettslige problemstillingene, så vel som de kontraktsforhold som må hensyntas underveis. Vi ivaretar også de arbeidsrettslige aspektene ved en omorganisering, og kan bidra med alle praktiske forhold frem til den nye strukturen er på plass.

Til kontaktskjema

EiendomsForum

Gjennom jevnlige samlinger, med fokus på faglige og strategiske emner, har Visma skapt en arena hvor vi som arbeider med fast eiendom kan møtes for å dele erfaringer, få faglig påfyll, utvikle og inspirere hverandre.

"Jeg har jobbet med Visma Advokater gjennom mange år. Jeg opplever dyktige advokater som bryr seg, og som finner gode løsninger for min bedrift."

Birger Aga
Eier/Daglig leder, Harding Eigedom AS

Eiendomsadvokatene i Visma

Vi har spisskompetanse på transaksjoner og eiendomsutvikling og faglig dybde innen kontraktsrett, tinglysing, skatt, merverdiavgift og selskapsrett. Les mer om vår bakgrunn og kompetanse innen fast eiendom.

Fast eiendom eiendomsadvokater

Vil du ha hjelp med planlegging og gjennomføring av eiendomstransaksjoner?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon (+47) 55 29 90 00.

 

 

Eiendomstransaksjoner

Aktuelt fra bloggen om fast eiendom: