Due Diligence

Få riktig og nok informasjon til å gjennomføre strategiske endringer.

Ta kontakt

Nytten av en juridisk due diligence-prosess

Ved en selskapsgjennomgang, også kjent som en "due diligence", samles det inn informasjon om et selskap, som så analyseres. Dette skjer gjerne i forkant av oppkjøp, fusjoner eller andre strategiske endringer. Formål er å avdekke eventuelle skjulte verdireduserende faktorer og begrense risikoen for negative overraskelser etter at virksomheten er overdratt. Resultatet av en due diligence utgjør dermed et viktig grunnlag i forhandlingene mellom kjøper og selger, herunder ved kjøp og salg av fast eiendom ved kjøp av aksjer.

I forkant av en transaksjon er det viktig å forberede seg godt og ha et bevisst forhold til hva man ønsker å få ut av transaksjonen. Man må søke å avdekke risikofaktorer ved selskapet eller dets eiendommer, som gir grunnlag for endringer i kjøpesum, krav om utbedringer eller at man velger å avstå fra handelen. Funn som blir avdekket eller burde blitt avdekket ved en due diligence, vil sjelden danne grunnlag for et mangelskrav mot selger etter overdragelsen.

Visma Advokater kan bistå både med forberedelser og gjennomføring av slike transaksjoner. Vi har advokater med tung erfaring innen due diligence i eiendomstransaksjoner og som vet hva man bør være oppmerksom på i en slik prosess.

Til kontaktskjema

EiendomsForum

Med EiendomsForum har Visma skapt en arena hvor man kan knytte og vedlikeholde kontakter innen bransjen, få siste nytt om regelverket som regulerer fast eiendom og ny innsikt og inspirasjon fra andre aktører i eiendomsbransjen.

Les mer om EiendomsForum

"Hvorfor jeg deltar på EiendomsForum? Effektiv gjennomføring,
kjente foredragsholdere med aktuelle temaer og god networking!"

Geir Rønningen
Eiendomsutvikler, Adle Eiendom

Eiendomsadvokatene i Visma

Visma Advokater har et nært samarbeid med rådgivere og regnskapsførere i Visma Services. Med et team fra Visma får du helhetlig rådgivning innen fast eiendom som forretningsområde. Les mer om advokatene og deres spesialfelt.

Fast eiendom eiendomsadvokater

Vil du ha hjelp med en due diligenceprosess?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon (+47) 55 29 90 00.

 

 

 

Due diligence kontakt

Aktuelt fra bloggen om fast eiendom: