Arbeidsrett

Er du arbeidsgiver og har spørsmål knyttet til arbeidsrett? Ikke nøl med å ta kontakt. Feil kan få store konsekvenser, gjør det heller riktig med en gang.

Til kontaktskjema

Om arbeidsrett

Arbeidsrett regulerer rettigheter og plikter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er et stort fokus på arbeidsrettslige spørsmål i næringslivet, og mange arbeidsgivere synes det er utfordrende å forholde seg til vernet arbeidstakere har i henhold til arbeidsmiljøloven. Rettsområdet er samtidig i stadig utvikling, blant annet på grunn av EU-rettens inntog i norsk rett. I tillegg til arbeidsmiljøloven, bør du som arbeidsgiver også kjenne til andre lover og retningslinjer som gjelder i et arbeidsforhold, for eksempel ferieloven og folketrygdloven samt eventuelle tariffavtaler.

Alle saker innen arbeidsrett må behandles individuelt og samtidig riktig i henhold til reglene som gjelder. Ofte kan vurderingene være komplekse og sammensatte, og det kan få store konsekvenser om du gjør noe feil.

Advokatene i Visma kjenner lovverket og vi kan hjelpe deg som arbeidsgiver å navigere i arbeidsretten. Målet er å være i forkant av potensielle konflikter og bidra til effektive og fornuftige løsninger for våre klienter.

Innen arbeidsretten kan vi bistå med alt fra håndtering av enkeltsaker til omfattende nedbemannings- og omstruktureringsprosesser. Når det er uunngåelig å involvere domstolene har våre advokater god prosedyreerfaring.

 

Våre tjenester innen arbeidsrett omfatter blant annet:

 • Ansettelsesprosessen

 • Utferdigelse av arbeidsreglement og driftsrutiner

 • Tilrettelegging av arbeidstid og avlønning

 • Utbetaling av sykepenger og feriepenger

 • Ferie og permisjon

 • Utfordringer knyttet til likebehandling og diskriminering

 • Etablering og organisering av HMS-rutiner

 • Personvern og kontrolltiltak

 • Oppsigelser og sluttavtaler

 • Virksomhetsoverdragelse

 • Permittering

 • Utferdigelse av tariffavtaler og pensjonsordninger

 • Generell konflikthåndtering

 
Kontaktinformasjon - arbeidsrett:

Bibbi Moen Drange, tlf.: +47 481 76 355, epost

 

Arbeidsrett - andre spesialfelt

Våre andre spesialfelt

I tillegg til arbeidsrett, har våre advokater lang erfaring og kompetanse innen en rekke forretningsjuridiske fagområder. Klikk på fagområde under for å lese mer om hva vi kan hjelpe deg med:

Aktuelt fra bloggen om arbeidsrett:

 

Vil du ha hjelp med arbeidsrett?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg.

Du kan også nå oss på telefon 55 29 90 00.

 

Arbeidsrett_kontakt

Bibbi Moen Drange
Advokatfullmektig - arbeidsrett

Arbeidsrett_kurs

 

Kurs og opplæring innen arbeidsrett

Vi tilbyr kurs og opplæring i regelverket både for nybegynnere og viderekomne. Vi kan også skreddersy kurs innen arbeidsrett med særlig relevans for din bedrift.