Trenger du advokat?

Visma Advokater hjelper deg med skatt, avgift og annen forretningsjus.

Til kontaktskjema

La en advokat se på saken

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår både næringsdrivende og privatpersoner.

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk, både i Norge, i EU og i resten av verden, blant annet for hvordan du skal organisere ditt eierskap, utføre ditt arbeid og hva du skal betale i skatter og avgifter. Lovverket er i stadig endring, og mange opplever at det er nødvendig å få hjelp til å navigere i regelverket.

For å kunne hjelpe deg og din bedrift best mulig har advokatene i Visma forstått at vi må bry oss. Vi må sette oss inn i problemstillingene sett fra ditt ståsted for å kunne gi de beste rådene. I Visma Advokater vektlegger vi derfor personlig service og et nært og uformelt samarbeid med sterk tillit. Vi bestreber oss på å gi råd av høy kvalitet, til riktig tid og til fornuftig pris. På den måten oppnår vi et felles mål om å være i forkant av potensielle konflikter.

Visma Advokater tilbyr nye klienter en uforpliktende vurdering av om de har en sak det er verdt å bruke advokatbistand til. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

 

Internasjonal virksomhet

Visma Advokater AS er medlem av MSI Global Alliance, et ledende internasjonalt nettverk av uavhengige advokat-, revisjons- og regnskapskontor.

Det gjør oss til et trygt valg for selskap med internasjonal virksomhet.

Les mer om nettverket og hva det betyr for deg som driver grenseoverskridende virksomhet.

 Advokat_internajsonalt nettverk

 

Advokat - når bør du

Når bør du kontakte advokat?

Det er ikke alltid lett å vite i hvilke tilfeller det vil lønne seg å kontakte en advokat. Derfor tilbyr Visma Advokater nye kunder en uforpliktende vurdering av om de har en sak det er verdt å bruke advokat på.

En advokat kan bistå deg når du er i en tvist, men vel så viktig er arbeidet med å unngå at en konflikt oppstår. Våre advokater har bred erfaring med forretningsjuridisk rådgivning. Å ha med seg en advokat, som en profesjonell part på laget, kan være med på å sikre at din bedrifts interesser ivaretas på best mulig måte, hvor advokaten kan brukes som rådgiver, samtalepartner, forhandler og brobygger.

Aktuelle blogger fra Visma Advokater

 

Trenger du bistand fra advokat?

Fyll ut skjemaet og en av våre advokater kontakter deg!
Du kan også nå oss på telefon (+47) 55 29 90 00.

 

   

Advokat_kontakt

Hvorfor velge Visma Advokater?

 

Kunnskap 

Våre advokater har allsidig bakgrunn fra privat og offentlig sektor. Vi samarbeider tett advokater og kontorer i mellom, og vi har også et nært samarbeid med regnskapsførerene og de økonomiske rådgiverne i Visma Services. Vi er alltid oppdaterte på gjeldende lover og regler innen våre kompetanseområder. Det er viktig for våre kunder.

 

Trygghet

Kunnskap gir trygghet, men også det at vi er tilknyttet Visma gjør det trygt å velge oss. Visma er ledende leverandør av produkter og tjenester som gjør organisasjoner mer effektive, og det er vi stolte av å være med på. Skulle behovet ditt endre seg, har vårt team av advokater bred erfaring og kompetanse innen de fleste områder av forretningsjusen. Og har din bedrift behov for andre løsninger, som regnskap- eller lønnstjenester, er Visma en leverandør som kan tilby også det. Vi vokser med deg.

 

Personlig service

For oss er personlig service grunnleggende. Vi strekker oss litt lenger for å sette oss inn i dine problemstillinger og finne de rette løsninger for deg og din bedrift.

 

Vil du vite mer om Visma Advokater? Her finner du mer informasjon om oss.