Offentlig sektor
Løsninger som forenkler hverdagen

Offentlig sektor

Våre løsninger til offentlig sektor forenkler administrative prosesser og arbeidsprosesser knyttet til tjenesteproduksjon. Våre fagsystemer og systemer for økonomi, innkjøp, lønn og personal dekker alle behov en moderne offentlig virksomhet møter.

Barnevern

Visma Barnevern er fagløsninger til kommunalt og statlig barnevern samt for landets barnevernvakter. Våre løsninger ivaretar alle deler av saksbehandlings-prosessen, inkludert rapportering og avlevering av data til kommunenes økonomi og lønnssystemer.

Økonomi, Innkjøp, Lønn og personal

Visma Enterprise er vår nye generasjon helhetlig programvare for styring av økonomi og innkjøp, lønn og personal, ressurser og turnus.

Økonomistyring i offentlig sektor
Lønns- og personalsystem for offentlig sektor
Ressursstyring i offentlig sektor

Elektronisk arkivering

Med Visma FLYT Arkiv tilbyr vi et arkivsystem for elektronisk arkivering i sikker sone. Løsningen er enkel og brukervennlig og erstatter dagens papirarkiv.

Individuell Plan (IP)

Visma FLYT SamPro er vårt nettbaserte samarbeids- og koordineringsverktøy for Individuell Plan (IP) og Individuell Opplæringsplan (IOP). Løsningen setter brukeren i fokus og blir i praksis en viktig del av opplegget i en behandling eller rekonvalesens.

Helsestasjon

Visma Omsorg HsPro er vår fremtidsrettede løsning for helsestasjoner. Løsningen har egne deljournaler for fysioterapi, flyktning, smittevern, skolehelsetjenesten, ungdoms-helsetjenesten, utenlandsvaksinering og svangerskapsomsorg, i tillegg til ordinær helsestasjonstjeneste.

Skole, barnehage, PPT og kulturskole

Visma Oppvekst er en helhetlig familie av løsninger for administrasjon av kommunens barnehage-, skole, og fritidstilbud. Som en del av denne løsningen oppnår våre kunder betydelige gevinster i form av moderne arbeidsprosesser, nyskapende samhandling og bedre tjenester for publikum.

Moderne skoleadministrasjon
Effektiv administrasjon av kulturskolen
Et solid og gjennomprøvd fagsystem for barnehager
Et komplett fagsystem for PP-tjenesten

Pleie og Omsorg

Gjennom Visma Omsorg tilbyr vi løsninger for å møte kommunens utfordringer med eldrebølgen. Løsningen skal gi ansatte i omsorgssektoren mer tid til rent omsorgsarbeid, samtidig som den skal bidra til økt trygghet hos brukere og pårørende.

Velferdsteknologi handler om mennesker

Velferd og Integrering

Visma Velferd og Integrering innehar løsninger for sosialtjenesten/NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæring.

Løsning for sosialtjenesten/NAV
Flyktning og voksenopplæring