Visma Flyt Skole

Kom i gang på 1-2-3

Løsningen som dekker alle behov for moderne skoleadministrasjon

Vår skytjeneste for grunnskolen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og skoleledelse samt lærere, elever og foresatte. Tilbakemeldinger fra våre kunder er at det er svært enkelt å komme i gang med løsningen. I tillegge har kommuner som allerede har kommet i gang med skytjenesten gjort seg disse erfaringene:

 • Behovet for opplæring er minimalt, og opplæring kan ofte gjøres over nett.
 • Løsningene er tilgjengelig for alle brukere når som helst.
 • Store økonomiske besparelser ved å digitalisere tjenester til innbyggeren.
 • Mye tid frigjøres som følge av at arbeidsprosesser kan løses av brukerne der de oppstår.
 • Færre feilkilder fordi løsningene håndterer integrasjoner og automatiserte prosesser bedre.
 • Et kodeverk som alltid er oppdatert.

Ta kontakt

Ellen Margrethe Sæthereng
Ansvarlig Oppvekst
ellen.margrethe.saethereng@visma.com
Tlf: 911 31 165
Einar Visnes Bjerkelund
Ansvarlig Oppvekst
einar.visnes.bjerkelund@visma.com
Tlf: 404 84 244

Kom i gang idag!

Vil du vite hvordan man kommer i gang med Visma Flyt Skole på 1-2-3, ta kontakt med oss i dag. Vi kan vise deg løsningen på nett, du kan få prøve den selv, eller vi kan komme til deg for en visning. Det er opp til deg.

Klikk for ønsket demostrasjon:

Visma Flyt Skole på 1-2-3

Hvorfor velge Visma Flyt Skole:

 • Effektiviserer administrasjonen av norske skoler
 • Lar lærerene bruke mer tid på undervisning
 • Sørger for bedre kommunikasjon mellom skole og hjem
 • Ivaretar skoleeiers behov og ansvar for dokumentasjon
 • Spiller godt sammen med andre IT-systemer

Kundehistorie:
Effektiviserer skoleadministrasjonen i Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune ønsket et digitalt løft med ny administrasjonsløsning til skolesektoren. Nå merkes fordelene med den nettbaserte skyløsningen.

Les mer om erfaringene i Kvinnherad kommune her.