DI Systemer
Et tjenestetilbud tilpasset ditt regnskapsbyrå

Komplett driftsløsning for ditt regnskapsbyrå

Med DI Systemer får du en komplett forretningsløsning, med funksjonalitet som støtter alle rutinene på ditt regnskapskontor. 

Kvalitetssikring, effektivitet og lønnsomhet står i fokus.

DI-Office Byrå ivaretar byråets krav til kvalitetssikring, både med hensyn til etablering, gjennomføring og kontroll av oppdragene, samt forskrifter om Risikovurdering og internkontroll.

Rik funksjonalitet, og sømløse integrasjoner mellom ulike moduler, gjør at du kan jobbe effektivt.

Her følger noen av funksjonene:

  • Kalender og ressursplanlegging
  • Timeregistrering, oppdragsstyring og oppgaveoppfølging
  • Dokumenthåndtering
  • CRM
  • Fakturering
  • Nettbasert løsning fra byrå til dine kunder