Webinar innen lønn, HR, regnskap og økonomi

 

 

Sommerhjelpavtaler
Webinar 26. april kl. 09.00-09.30

Mange velger å ansette midlertidig ansatte i sommermånedene. Det ikke alle er klar over er at det skal inngås skriftlig avtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av om stillingen er av fast eller midlertidig karakter. Det gjelder ingen unntak fra denne regelen, og det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

I webinaret om sommerhjelpavtaler vil vi ta for oss lovkravene rundt arbeidsavtaler, formkrav, anbefalinger til hva som bør inkluderes i arbeidsavtalen samt regler og rutiner knyttet til rapportering til myndighetene.

Meld deg på og få oversikt over hva som kreves ved midlertidig ansettelse.