Personvern

Har du ansatte, bearbeider, oppbevarer eller behandler andres personopplysninger, eller leverer du tjenester til bruk i behandling av personopplysninger? Da må du overholde personvernlovgivningen.

Personvern er et fokusområde fra myndighetenes side og Datatilsynet utfører i økende grad kontroller av virksomheter som er omfattet av personvernlovgivningen. Med ny EU-forordning på trappene, kan bøtenivået fra Datatilsynet ved brudd på lovgivningen potensielt kunne utgjøre hele hundre millioner EURO eller 5 % av global omsetning. I tillegg kommer eventuelle konsekvenser av omdømmetap som virksomhetene kan utsettes for ved funn fra Datatilsynet. 

På vårt frokostseminar vil vi gi en generell innføring i personvern og tilhørende lovgivning, herunder se på noen vanlige utfordringer som virksomheter ofte møter i denne forbindelse

Se hvor seminaret holdes og meld deg på: 

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om