Omstilling og ferieloven

Hva er viktig å huske på ved ansettelser og avvikling av arbeidsforhold, og er ferie satt i et ordentlig system? Vi inviterer til seminar hvor vi ser nærmere på disse forholdene.

En av de viktigste oppgavene for ledelsen i en bedrift er å ansette og beholde de riktige medarbeiderne. Enkelte ganger har man også behov for å avslutte et arbeidsforhold. Hvordan skal du som arbeidsgiver håndtere omstillingsprosesser på en god måte?

Jan Ove Tvervåg, Branch Manager hos Visma Personell og Laila Kristjansson, advokat hos Visma Advokater, vil dele sine erfaringer med dere.

I et hektisk arbeidsår er ferien høydepunktet for mange av oss. Det meste er regulert i ferieloven, men vi ser mange firma uten uttalt personalpolitikk og rutiner knyttet til ferie. Ferie er viktig for de ansatte og må håndteres riktig, også i små foretak. Dette gir økt trivsel for de ansatte.

Tormod Johansen, fagansvarlig lønn og skatt hos Visma Kompetansesenter gir dere en oppdatering på regelverk.

Se hvor seminaret holdes og meld deg på.

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om