Velkommen til din nye arbeidshverdag!

Automatisering av administrative prosesser - hvordan vil det påvirke din bedrift fram mot 2020?  Ved Lars Melkvik, Visma Services.
Den teknologiske utviklingen innbyr mer og mer til automatisering av administrative prosesser og elektronisk håndtering av forretningstransaksjoner. Dette kan bidra til å realisere store gevinster i form av tids- og kostnadsbesparelser, men byr også på noen utfordringer. Vi vil gi dere litt innsikt i hvordan vi tror veien videre blir, og hvordan dere best mulig kan håndtere de endringene og mulighetene som kommer. Vi viser også noen praktiske eksempler på hvor langt utviklingen er kommet i dag, og hva som kreves for å komme i gang.

Endringsledelse - hvordan arbeide strategisk klokt for å implementere ønskede endringer i din virksomhet? Ved Lasse Johansen, Visma Services.
Vi setter fokus på endringsledelse som en sentral lederferdighet i et arbeidsliv som stiller stadig høyere krav om en raskere omstillingstakt. Raske endringer krever ledere som evner å skape tilstrekkelig energi og engasjement, slik at ansatte våger å utfordre seg selv, og bevege seg ut av komfortsonen.

Tid: Torsdag 18. februar, kl. 08:00-10:15 (frokost fra kl.08:00-08:30). 
Sted: Hotell Ivar Aasen, Parkvegen 9, Ørsta

 Seminaret er gratis og passer for økonomisjefer og daglig ledere.

Velkommen til seminar!

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om