Kontraktsledelse

Kontrakter er et vesentlig og nødvendig element for å realisere virksomhetens mål. De regulerer blant annet forholdet til kunder, leverandører, arbeidsplassen, de ansatte og til banken din. 

Kontraktene inngår i den daglige ledelse på alle nivåer og må få den oppmerksomhet som er nødvendig for å ivareta bedriftens interesser.

Seminaret har fokus på å gi forståelse for betydningen av kontrakter i din virksomhet. 

Se hvor seminaret holdes og meld deg på: 

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*