Påmelding Ferieavvikling og feriepenger Gjøvik

Lær mer om dagsaktueller temaer rundt ferieavvikling og feriepenger på vårt frokostseminar. Vi kommer også litt inn på eksempler om sykepenger. Vi kommer til å ta for oss følgende områder:

Tid: Tirsdag 31. mai kl. 08.00-09.00. Enkel bevertning fra 08.00-08.15. 
Sted: Våre lokaler, Bakkegata 14, Gjøvik

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*