Effektiv fakturering

Effektiv fakturering

Verdien av en effektiv faktureringsflyt er stor. Gode rutiner reduserer administrasjonstiden og gir positive utslag i form av redusert kredittid. I regnskapsbransjen står vi nå midt oppe i en stor endringsprosess og elektronisk fakturering er kommet for å bli.

Daniel Holck, teamleder i Visma Services vil snakke om trender i regnskapsbransjen og utviklingen i markedet.

Kreditt og innfordringer

Gode kredittbeslutninger er nøkkelen til bedre resultater. Enkle grep effektiviserer arbeidsprosesser, styrker kredittforståelsen og gir innsparing. Gode innfordringsrutiner er god kundeservice, og ved å bygge gode rutiner forbedrer man likviditeten og reduserer kredittrisikoen.

Se hvor seminaret holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*