Interessert i hjelp til  oppfølging av sykemeldte? Bli kontaktet

Ta_kontakt_reiseregning

Spar penger for bedriften med å få sykemeldte ansatte raskere tilbake i arbeid.

Oppfølging av sykemeldte ansatte er krevende og tar mye tid for ledere og administrasjon i mange virksomheter. Visma kan bidra på dette området. Effektiv håndtering av sykefraværsoppfølgingen vil kunne bidra til at sykemeldte ansatte kommer raskere tilbake i arbeid, og dette betyr sparte penger for bedriften.

Vi har kunnskap på en rekke området innen oppfølging av sykemeldte og vi kan nevnte oppgaver som:

 • Analysere sykefraværet og foreslå tiltak
 • Veiledning og rådgivning til leder
 • Bistand i gjennomføring av dialogmøter
 • HR/juridisk bistand
 • Bistå kunden med å lage gode rutiner på sykefraværsoppfølging
 • Å utarbeide personalhåndbok og HMS-håndbok
 • Bistand ved utfylling og innsending av skjemaer til NAV
 • Opprettelse av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og vernetjeneste
 • Innsending og oppfølging av refusjonskrav til NAV
 • Varsling av lovpålagte frister ved sykefravær
 • Maler og sjekklister 
 • Kurs og opplæring i praktisk håndtering av lovpålagt oppfølging av sykefravær

Ta gjerne en prat med en av våre rådgivere for å se hvilke områder du har behov for hjelp til.

Kontakt rådgiver