Rekruttering og bemanning

Som kunde av Visma Innkjøpssamarbeid kan du få rabatter innen mange ulike avtaleområder. Avtalene som inngår i vårt konsept dekker de fleste innkjøp du trenger, her finner du en oversikt over hvilke avtaler vi har innen rekruttering og bemanning.

Ønsker du å redusere kostnadene i din bedrift?
Gratis innkjøpsanalyse - se hvor mye du kan spare

   
   
   
   
   
   
   
   

Bemanning og rekruttering

For mange bedrifter endres personalbehovet over tid. I perioder som er veldig hektiske kreves det ofte et høyere antall ansatte enn i perioder som er mer stille. Noen ganger kreves det ansatte med spisskompetanse. For å dekke denne utfordringen og for å skape fleksibilitet i bedriften kan du benytte deg av en eller flere av våre leverandører innen rekruttering og bemanning.

Ansettelser til ditt behov
Hos oss får du rabatterte priser hos rekrutterings- og bemanningsspesialister som Adecco, Badenoch & ClarkModis, IngeniørCompagniet, SalesJobs og Visma Personnel. Du kan leie inn personell for en uke, en måned, for et lengre prosjekt eller få hjelp til rekruttering av ansatte til faste stillinger.

Kurs og opplæring

Det er alltid viktig med kompetente medarbeidere. For oss er læring og utvikling vesentlig. Gjennom Visma Innkjøpssamarbeid får du rabatterte priser på kurs i regi av Visma Academy.

Microsoft Office og Visma programvare
Visma Academy er en totalleverandør av kurs og opplæring innen Microsoft Office og Visma programvare. De har også løpende kurs innen økonomi, regnskap, lønn/personal, ledelse, prosjekt, Information Technology Infrastructure Library (ITIL) og kommunikasjon.