Visma eAccounting Skatt.

Visma eAccounting Skatt gir deg automatisk utfylling av ulike skatteskjemaer fra regnskapsprogrammet. Du gjør selv nødvendige korrigeringer og når skjemaene er ferdig utfylt, kan de sendes videre til Altinn. Tjenesten er tilgjengelig for Aksjeselskaper og Enkeltpersonforetak.

Skatt for Enkeltpersonforetak:
RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende
RF-1175 Næringsoppgave 1
RF-1224 Personinntekt
RF-1084 Avskrivning
RF-1125 Bruk av bil

Skatt/Årsoppgjør for Aksjeselskap:
RF-1028 Selvangivelse for AS
RF-1167 Næringsoppgave 2
RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader
RF-1052 Avstemming av egenkapital
RF-1084 Avskrivning
RF-1125 Bruk av bil
RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
RR-0002/-U Årsregnskap for små, store og øvrige selskap


Derfor vil du like Visma eAccounting Skatt

  • Ikke mer dobbeltarbeid, data hentes direkte fra Visma eAccounting

  • Automatisk utfylling av næringsoppgaven og ulike skatteskjemaer

  • Årsrapport genereres i .pdf som kan sendes til Altinn