Visma Advokater

Samfunnsansvar

 

Samfunnsansvar

 

Visma Advokater støtter Flyktninghjelpen

I 2015 bestemte Visma Advokater at pengene fra årets julekampanje skulle deles i tre. Mesteparten av pengene gikk til Flyktninghjelpen og deres prosjekter for utdanning verden over. Vi støttet også et lokalt prosjekt for å bygge førskole for barna i landsbyen Dwar Tadroyt høyt oppe i Atlasfjellet i Marokko. Til slutt ble et beløp øremerket Kiva som er en frivillig organisasjon som administrerer såkalte mikrolån over hele verden.

Les mer om Flyktninghjelpens utdanningsarbeid her.

Les mer om førskoleprosjektet i Dwar Tadroyt her.

Les mer om Kiva her.

Samfunnsansvar_Visma_Advokater_Flyktninghjelpen

Visma Advokater støtter Karlsvogna Barnesenters utdanningsfond

I 2014 gikk Visma Advokaters julekampanje til utdannelse for barna ved Karlsvogna barnesenter i Kenya! Vi samlet inn kr
110 000,- og alle pengene gikk uavkortet til barna ved senteret.

Karlsvogna barnesenter er bygget i samarbeid med den norske organisasjonen Aid in Action. Barnesenteret ligger to timer utenfor Nairobi og har tilknyttet 100 hjemløse eller ekstremt vanskeligstilte barn. Barna kommer daglig til senteret for å få mat, et trygt sted å være, leke og hvile. Barna får også mulighet til å vaske seg og får omsorg og leksehjelp fra voksne som jobber ved senteret.

I Kenya er barneskolen obligatorisk og gratis. Det er imidlertid ikke ungdomsskolen. Karlsvogna barnesenters utdanningsfond skal sørge for at disse barna kan få anledning til å gå videre på skolen. For bare 89 kroner i måneden per barn dekkes skolepenger, skolemateriell og mat. Utdanningsfondet gir disse ungdommene mange flere muligheter enn forutsetningene deres skulle tilsi.


Les mer:

http://www.karlsvognabarnehjem.no/

https://www.facebook.com/pages/Karlsvogna-barnesenter/389163087838780

 

 Karlsvogna barnesenter

 

Karlsvogna barnesenter

 

 Karlsvogna barnesenter

En bærekraftig bedrift med grønne fotavtrykk


Visma engasjerer seg aktivt i det samfunnet vi er en del av. Som en del av Visma konsernet er vi i Visma Advokater også opptatt av miljøet og bidrar til et bærekraftig samfunn – les mer her.  

 

Samfunnsansvar