Eiendomsadvokater

Det kan være lønnsomt å spørre en ekspert.

Til kontakskjema

Hvordan kan våre eiendomsadvokater hjelpe deg?

Kontakt oss for å unngå merkostnader for infrastruktur. Utbyggere har som et utgangspunkt ikke fradragsrett for pålagte infrastrukturkostnader i forbindelse med et utbyggingsprosjekt. Det finnes likevel velkjente modeller for å unngå disse merkostnadene.

Innen entreprise kan vi bistå entreprenører, byggherrer og konsulenter i alle prosjektets faser, fra anbud og kontraktsinngåelse, i gjennomføringsfasen og ved sluttoppgjøret. Vår oppgave er å se verden fra ditt ståsted, og på den måten søke å oppnå vilkårene som du er best tjent med.

Vi kan gi råd om optimal organisering av dine selskaper. Vi bistår deg gjennom omorganiseringen, både i forhold til de selskapsrettslige problemstillingene, så vel som de kontraktsforhold som må hensyntas underveis.

Vi sikrer dine interesser i eiendomsoppgjør og ved tvistesaker som gjelder avhending av fast eiendom.

Opplev å ha en uformell rådgiver som kjenner regelverket og som forstår hvordan reglene påvirker ditt prosjekt.

Gjør det riktig med en gang.

Du kan klikke på spesialfelt i menyen over eller gå til vår hovedside for fast eiendom for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Våre eiendomsadvokater:

Eiendomsadvokater - Bryn
Torgils Bryn

Eiendomsutvikling
Kontorsted: Bergen
Telefon: +47 951 72 600
Send epost

Spesialfelt og erfaring

 

Eiendomsadvokater Kristjansson
Laila Kristjansson

Eiendomstransaksjoner
Kontorsted: Trondheim
Telefon: +47 995 31 234
Send epost

Spesialfelt og erfaring

 

Eiendomsadvokater Hennyng
Andreas W. Hennyng

Eiendomskontrakter
Kontorsted: Oslo
Telefon: +47 971 87 151
Send epost

Spesialfelt og erfaring

 

Eiendomsadvokater Vågsether
Øystein Vågsether

Merverdiavgift
Kontorsted: Oslo
Telefon: +47 958 93 509
Send epost

Spesialfelt og erfaring

 

Eiendomsadvokater Nagy
Mette Wickstrøm Nagy

Husleie
Kontorsted: Trondheim
Telefon: +47 924 63 646
Send epost

Spesialfelt og erfaring
Eiendomsadvokater Hartvigsen
Øyvind Hartvigsen

Merverdiavgift
Kontorsted: Stavanger
Telefon: +47 468 28 670
Send epost

Spesialfelt og erfaring

 

Eiendomsadvokater Sund
Øyvind Sund

Entreprise
Kontorsted: Kristiansand
Telefon: +47 917 50 271
Send epost

Spesialfelt og erfaring

 

Eiendomsadvokater Magnus
Christian Fredrik Magnus

Skatt
Kontorsted: Bergen
Telefon: +47 982 06 474
Send epost

Spesialfelt og erfaring

 

Eiendomsadvokater Sylten
Elisabeth Bartnes Sylten

Eiendomsmegling
Kontorsted: Trondheim
Telefon: +47 900 66 155
Send epost

Spesialfelt og erfaring

 

Eiendomsadvokater Berggraf
Alida Steinsland Berggraf

Plan- og bygningsrett
Kontorsted: Bergen
Telefon: +47 416 44 015
Send epost

Spesialfelt og erfaring

Vil du ha hjelp fra en av våre eiendomsadvokater?

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg:

 

 

 

eiendomsadvokater kontakt