Visma TendSign
Konkurransegjennomføringsverktøy KGV med avtalemodul og avtalekatalog

KGV ‒ Konkurransegjennomføringsverktøy som effektiviserer og automatiserer

Vår løsning for konkurransegjennomføring effektiviserer og kvalitetssikrer gjennomføringen av anbud og konkurranser i offentlig sektor. Løsningen understøtter alle fasene i prosessen og følger alle nasjonale og internasjonale direktiver.

Effektiviserer og automatiserer anbudsprosessen

Visma TendSign gjør det enklere for statlige og kommunale innkjøpere å gjennomføre anbudskonkurranser på en korrekt og effektiv måte.

Den effektiviserer innhenting av tilbud ved mindre anskaffelser, og den sørger for helelektronisk gjennomføring av alle typer store anskaffelser. Løsningen er internettbasert og understøtter alle de prosedyrene som skal benyttes ved offentlige anskaffelser (FOA).

I tillegg gjør verktøyet det mulig å etterprøve alle ledd i anskaffelsesprosessen, noe som fører til økt gjennomsiktighet.

Effektiv kontraktsadministrasjon - EKF

Når kontraktene er inngått skal de administreres og følges opp. Visma TendSign har innholdsrik funksjonalitet for enkel og effektiv publisering av inngåtte avtaler. Dermed får alle brukere som er berørt av de respektive avtalene tilgang til informasjon om avtalene og hvilke leverandører som virksomheten skal benytte.

I tillegg til at det gjør avtaleadministrasjonen enklere for de ulike brukerne, er det mulig å samhandle elektronisk rundt evalueringer, gjennomføre minikonkurranser og administrere reforhandlinger. Brukertilgangen kan styres etter roller, brukersteder, leverandører og avtaler.

Sikrer avtalelojalitet og beste pris
Forenklet avtaleadministrasjon
Full oversikt over porteføljen

Avtalemodul og Avtalekatalog

Visma TendSign har innholdsrik funksjonalitet for enkel og effektiv publisering av inngåtte avtaler. Dermed får alle brukere som er berørt av de respektive avtalene tilgang til informasjon om avtalene og hvilke leverandører som virksomheten skal benytte.

Last ned produktark Visma TendSign